Bikoteka Irakurtzen hezkuntza-programa bat da, berdinen arteko tutoretzan –ikastetxean, ikasleen artean; etxean, ikaslearen eta senide baten artean– erabilia, irakurmenaren gaitasuna hobetzeko. Berdinen arteko tutoretzan, irakurmenaren gaitasunean eta familiaren partaidetzan oinarritzen da.

Bikoteka irakurtzen programaren helburu nagusiak:

  • Joera inklusibo argiko metodologiak irakasleen esku jartzea. Lankidetzazko ikasketak –berdinen arteko tutoretzak, bereziki– aniztasuna balio positibotzat hartzea ahalbidetzen du: desberdintasunari esker (kasu honetan tutorearen eta tutoratuaren arteko desberdintasunari esker) ikasten dugu.
  • Hizkuntza irakasteko didaktika berriak garatzea. Gure ikasgeletan hizkuntza-gaitasunak irakasteko eta ikasteko egin ohi diren jardueren osagarri izan daitezke berdinen arteko tutoretza eta familia-laguntza. Horrenbestez, laguntza pertsonalizatua emateko ahozko elkarreragin-maila handiko guneak sortzen laguntzen du ikastetxeetan bezala familia-testuinguruan ere.
  • Ikaslearen irakurmena eta, batez ere, irakurritakoa ulertzeko duen gaitasuna hobetzea. Ulertze-estrategien lantze sistematiko hori lagungarria izan daiteke azken PISA txostenean aipatutako erronka lortzeko: ikasle guztiek bizitza osoan ikasten jarrai dezaten behar adina maila izatea irakurriaren ulermenean (lifelong learning).
  • Ikasleen lankidetza-ahalmena sustatzea. Lankidetza funtsezko trebetasuna da ezagueraren egungo gizartean, eta bizitza demokratikorako oinarrizko jarrerak eta gizarte-trebetasunak garatzen dituen baliozko gaitasuna da berez.
  • Familiak eskola-eginkizunetan gehiago inplikaraztea. Ikastetxeek parte hartzeko aukera zabaltzea da xedea. Programari esker, aukera ematen zaie familiei etxean seme-alaben irakurketa-tutore izan daitezen prestakuntza-saio batzuk egin ondoren.
  • Programa honekin lanean diharduten ikastetxe kooperatiboen sarea sortzea eta mantentzea, irakasleen eta ikastetxeen arteko hartu-emanak eta partekatzea sustatzeko.
Vídeo realitzat pel Berritzegune d’Orditzia

PROGRAMA PROBAK

Selecció d’articles que trobareu a l’apartat Publicacions – Articles d’aquest web.

Flores, M., & Duran, D. (2016). Tutoría entre iguales y comprensión lectora: ¿Un tándem eficaz? Los efectos de la tutoría entre iguales sobre la comprensión lectora. Universitas Psychologica,15(2), 339-352.

Flores, M., & Duran, D. (2016). Influence of a Catalan peer tutoring programme on reading comprehension and self-concept as a reader. Journal of Research in Reading, 39(3), 330-346. doi: 10.1111/1467-9817.12044

Valdebenito, V., & Duran, D. (2015). Formas de interacción implicadas en la promoción de estrategias de comprensión lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(2), 75-85.

Miquel, E., Laspalas, M., & Turmo, I. (2015). Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen: La mejora de la competencia lectora, también desde las matemáticas. Aula de Secundaria, 14, 14-18.

Duran, D., & Valdebenito, V. (2014). Desarrollo de la competencia lectora a través de la tutoria entre iguales como respuesta a la diversidad del alumnado. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 8(2), 141-160.

Flores, M., & Duran, D. (2013). Effects of peer tutoring on reading self-concept. International Journal of Educational Psychology, 2(3), 297-324.

Valdebenito, V., & Duran, D. (2013). La tutoría entre iguales como un potente recurso de aprendizaje entre alumnos: Efectos, fluidez y comprensión lectora. Perspectiva Educacional, 52(2), 154-176. doi: 10.4151/07189729-Vol.52-Iss.1-Art.141

Blanch, S., Duran, D., Valdebenito, V., & Flores, M. (2013). The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence. European Journal of Psychology of Education, 28(1), 101-119.

Moliner, L., Flores, M., & Duran, D. (2011). Efectos sobre la mejora de las competencias lingüísticas y la autoimagen lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista de Investigación en Educación, 9(2), 209-222.