Robots entre iguals és un projecte de formació i recerca basat en l’aprenentatge entre iguals, entre docents, per a l’impuls de la implementació de la robòtica educativa a l’aula.

Amb l’objectiu d’impulsar espais de desenvolupament professional docent mitjançant la reflexió per a la millora de la pràctica, l’intercanvi d’experiències i la col·laboració docent, es proposa als participants la posada en pràctica de l’observació entre iguals en la incorporació de la robòtica educativa a l’aula.

Acompanyats d’un material de formació específic, pràctic i concret, a partir del material de robòtica educativa disponible a cadascun dels centres educatius, els docents poden incorporar i promoure el pensament computacional a l’aula, desenvolupant propostes didàctiques interdisciplinàries, transversals i competencials.

Els objectius de la recerca vinculada són:

  • Analitzar la potencialitat de l’observació entre iguals com a mecanisme per la millora de la competència digital docent.
  • Comprendre l’impacte de l’observació entre iguals en la millora de les percepcions de la cultura col·laborativa en el centre, l’agència col·lectiva i les actituds vers la col·laboració.

Com inscriure’t al programa?

Per a més informació, pots contactar amb Mireia Soler Miralles per correu electrònic (msole429@xtec.cat).