El GRAI col·labora en el projecte ENTREPRENEURSHIP PRACTICE FIRMS SCHOOLS-“INNOVATIVE EDUCATION AND TRAINING SOLUTION TO EARLY SCHOOL LEAVERS.

El projecte el porten a terme:

  • Fundació Inform, Ajuntament de El Vendrell i l’IES Mediterrània d’Espanya.
  • Istituto Don Calabria-Simulimpresa i CEFAL d’Itàlia.
  • Bulgarian Center of Training Firms (BUCT) i SOU Asen Zlatarov de Bulgària.
  • Vilniaus Kolegija University of Applied Sciences (VIKO) i Kauno Tito Masiulio juanimo mokykiade Lituània.
  • EUROPEN-PEN International d’Alemanya.

L’objectiu del programa és estudiar, dissenyar i crear un model de pràctica empresarial que podrà contribuir al desenvolupament de les habilitats clau:socials, tecnològiques i empresarials a les escoles en les edats de 14-16 amb alt risc d’abandonament escolar prematur.

El GRAI contribueix en el projecte com element de qualitat amb el seu programa Reading in pairs.