foto_22-23_retallada

David Duran Gisbert. (Coordinador). CV. Doctor en Psicologia. Ha treballat com a professor d’ensenyament secundari. Ha fet formació de professorat sobre aprenentatge entre iguals i escola inclusiva. Actualment és professor del Departament de Psicologia de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. David.Duran@uab.cat

Paula Alonso Solé. Graduada en Educació Infantil i Primària (Universitat de Barcelona), menció en Atenció a la diversitat.

Clara Bastart Jané. Graduada en Educació Primària (Universitat Autònoma de Barcelona). Actualment, és estudiant del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (MIPE) i està fent les pràctiques i el Treball de Final de Màster al Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI). clarabastartjane@gmail.com

Patricia Jara Calaforra Faubel. Doctora en Psicologia, llicenciada en Pedagogia i Mestra especialista en Educació Primària i Mestra especialista en Audició i Llenguatge. Professora Associada adscrita al Departament de Psicologia Experimental, Processos Cognitius i Logopèdia a la Facultat de Treball Social (Universidad Complutense de Madrid). patcalaf@ucm.es

Mariona Corcelles Seuba. Doctora en Psicologia i llicenciada en Filosofia. Assessora psicopedagògica. Professora del departament de Psicologia de l’Educació de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Marionacs@blanquerna.url.edu

Alejandra del Moral Canales. Graduada en Psicologia a l’especialitat de psicologia educativa (Universidad Complutense de Madrid). Actualment, és estudiant del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (MIPE). En fa les pràctiques i el TFM com a membre del GRAI.

Sara Escuin López. Graduada en Psicologia, menció en anàlisi i intervenció psicoeducativa (UAB) i Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (MIPE). Actualment, psicopedagoga itinerant a centres educatius i professora associada del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB. sara.escuin@uab.cat

Andrea Fernández Barros. Graduada en Música, especialitat interpretació – viola. Màster d’Estudis Avançats d’Interpretació musical (MEAI), especialitat de música clàssica i contemporània – viola. Màster de formació del professorat. Actualment, estudiant de Doctorat del programa d’Educació en especialitat de didàctica musical, plàstica i corporal, enfocat en l’aprenentatge entre iguals. Professora de viola i cap del departament de corda del Conservatori de la Diputació de Tarragona a Reus. afbviola@gmail.com

Marta Flores Coll. Doctora en psicologia de l’educació (UAB), llicenciada en psicopedagogia (UOC) i diplomada en magisteri (URL). Ha treballat com a mestra de primària i actualment és Professora Lectora Serra Húnter del Departament de Psicologia de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa formació de professorat sobre aprenentatge entre iguals i educació inclusiva. marta.flores@uab.cat

Ivet Garriga Ràfols. Graduada en Educació Primària, menció en necessitats educatives específiques (UAB). Ha treballat com a mestra de robòtica a escoles públiques i concertades. A part, ha realitzat estudis superiors d’audiovisuals. ivetgr95@gmail.com

Maria González Jones. Graduada en Educació Primària (en anglès), menció en llengua anglesa (UAB). Ha treballat com a mestra de primària d’anglès a escoles concertades i públiques. A part, ha realitzat programes de voluntariat de reforç escolar i apoderament de dones a l’Índia i al Senegal. Actualment és estudiant del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (UB, UAB, URL i UdG). mgjones94@gmail.com

Antonio Ibor Marcuello. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Diplomat en Magisteri Especialitat Educació Física (Universitat de Saragossa). Diplomat en Magisteri Llengua Estrangera Anglès (Universitat Pontifícia de Salamanca). Expert Universitari en Direcció y Gestió de Centres Educatius (Universitat Internacional de La Rioja). Director durant 9 anys a Salesians Osca, docent al mateix centre. Actualment, és estudiant del Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (DIPE). antonio.ibor@autonoma.cat 

​Ester Miquel i Bertran. Doctora en Psicologia. Professora Lectora Serra Húnter del Departament de Psicologia de l’Educació de la UAB. Formadora i assessora psicopedagògica de centres d’infantil, primària i secundària, en aprenentatge entre iguals i educació inclusiva. ester.miquel@uab.cat

Maite Oller Sànchez. Mestra d’educació infantil des de fa 25 anys. Cap d’Estudis del CEIP El Pi durant 6 anys i directora del CEIP Riera de Ribes durant 3 anys. Formadora en activitats de formació permanent del professorat. Membre de l’equip “Educació infantil” de l’ICE de la UAB. molle2@xtec.cat

​Félix Quiñones Ramírez. Llicenciat en Educació i professor d’educació musical amb menció en direcció coral (UMCE, Xile). Màster en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga (UAB). Actualment, estudiant del Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (DIPE). Experiència professional com a docent a primària i secundària, i ha realitzat voluntariat per a fundacions amb joves amb Síndrome de Down a Xile i Colòmbia. felix.qramirez@gmail.com

Julia Johanna Quiroz Macías. Graduada en Psicologia. Especialista en administració en salut, amb èmfasi en salut pública. Diplomada en Salut Mental a les institucions educatives. Màster en Pedagogia. Diplomada en Docència Universitària. Actualment, estudiant del Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (DIPE). Docent de Psicologia i Coordinadora de l’Escola Normal Superior de Villavicencio, Colòmbia. juliajohanna.quiroz@e-campus.uab.cat

Jesús Ribosa Martínez. Graduat en Educació Primària, menció en llengua anglesa (Universitat Autònoma de Barcelona), i Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (MIPE). Actualment, és estudiant del Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (DIPE), com a investigador en formació (UAB) a través del programa d’Ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU). jesus.ribosa@uab.cat

Mireia Soler Miralles. Diplomada en magisteri amb les especialitats de llengua anglesa i educació especial reconegudes (URL). Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE) i Màster en Gestió i Direcció de Centres Educatius (UB). Ha fet formació de professorat sobre docència compartida. Treballa com a mestra des de fa més de 10 anys (dos dels quals a EEUU) i actualment és estudiant del Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (DIPE). msole429@xtec.cat

Vanessa Haydee Valdebenito Zambrano. Doctora en Psicologia de l’Educació (UAB) i Directora del Departament de Ciències de l’Educació de la Universitat Catòlica de Temuco (Xile). Ha participat i dirigit projectes de recerca vinculats a l’aprenentatge cooperatiu, l’educació inclusiva i la interculturalitat, a més de ser docent en programes de postgrau, màster i doctorat a nivell nacional. Actualment, és membre del Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural (CIECI) i cap de línia del Centro Nacional de Desarrollo del Liderazgo Educativo (CEDLE). vvaldebenitoz@gmail.com