El GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals) impulsa diversos programes que tenen com a finalitat la millora de diferents competències bàsiques, a través de la tutoria entre iguals i de la participació familiar.

Pel que fa a la competència lingüística, es promouen els programes següents, amb l’objectiu principal de millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita:

  1. Llegim i escrivim en parella, per a la llengua catalana
  2. Leemos y escribimos en pareja, per a la llengua castellana
  3. Bikoteka Irakurtzen, per a la llengua basca
  4. Reading in pairs, per a l’anglès com a llengua estrangera

Pel que fa a la competència matemàtica, es promouen els programes següents, amb l’objectiu principal de millorar la resolució cooperativa de problemes quotidians:

  1. (En)Raonem en parella
  2. Razonar en pareja

Els programes, i el conjunt de materials i la formació que els acompanyen, pretenen ajudar els mestres i les escoles a introduir estratègies d’ensenyament per a l’educació inclusiva, reconeixent no només que els alumnes són diferents, sinó també traient profit pedagògic dels diferents nivells de coneixement per tal de poder aprendre de les diferències.

Juntament amb aquestes bases conceptuals, els programes també compten amb el compromís dels estudiants (responsabilitat dels rols del tutor i del tutorat), el compromís del professorat i els centres participants (treball en xarxa del professorat: XAI, Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals) i el compromís de les famílies (actuant com a tutors de lectura dels seus fills a la llar).

Des de l’inici del programa Llegim en parella l’any 2006 fins al moment actual, hem treballat amb més de 400 centres en diferents zones geogràfiques: Catalunya, Euskadi, Navarra, Illes Balears i Aragó. En un format I + D s’han recollit dades sobre l’eficàcia dels programes, publicades en revistes especialitzades i conferències internacionals.