Per a veure el vídeo incrustat al web, cal acceptar totes les galetes. Si no voleu acceptar-les, podeu veure’l directament a Youtube.

ANTECEDENTS

Llegim i escrivim en parella parteix d’una experiència exitosa prèvia: el programa Llegim en parella, amb més de 10 anys de treball, nombroses xarxes de professorat, centenars de famílies i milers d’alumnes que hi participen amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora.
El programa Llegim i escrivim en parella es basa en la tutoria entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada. D’una banda, el tutor aprèn, perquè ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre. I, d’altra banda, el tutorat també aprèn, perquè rep l’ajuda ajustada i permanent del seu company tutor. El programa combina la tutoria entre estudiants i la tutoria familiar.
Els objectius del programa són la millora de la competència lectora, especialment la comprensió lectora, i la competència d’expressió escrita, específicament en el procés de composició de textos.

BASES CONCEPTUALSOBJECTIUS
Competència lectora i competència d’expressió escrita.Millorar la competència lectora, especialment la comprensió lectora, i la competència d’expressió escrita, específicament en el procés de composició de textos.
Tutoria entre iguals, un mètode d’aprenentatge cooperatiu.Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat.
Estratègia per a l’educació inclusiva.Desenvolupar didàctiques d’orientació clarament inclusiva per a l’ensenyament del català.
Implicació familiar en les tasques escolars per a la millora dels resultats i la qualitat dels centres.Potenciar la implicació familiar en les tasques escolars.
Treball en xarxa del professorat.Crear xarxes col·laboratives de treball i d’aprenentatge entre iguals amb el professorat dels diferents centres que participen al programa.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

El programa comença amb un procés d’informació i formació inicial dels agents involucrats en el seu desenvolupament a l’aula (alumnat i famílies). En aquesta formació inicial, es donen a conèixer els objectius, els fonaments conceptuals i les característiques del desenvolupament del programa, i es fa la presentació dels materials.

En segon lloc, i després d’una prova inicial de comprensió lectora i una d’expressió escrita, el professorat fa les parelles de treball, tenint en compte els nivells de competència de l’alumnat i altres aspectes psicosocials.

Seguidament, durant dotze setmanes, a raó de dues sessions per setmana, es desenvolupa el programa a les aules, seguint l’estructura d’interacció que marca el full d’activitats. El full d’activitats es compon d’un text d’una font original precedit d’unes preguntes per a activar coneixements previs, fer hipòtesis, etc. A continuació del text, hi tenim les preguntes de comprensió lectora en els seus tres nivells de dificultat (literals, d’inferència i d’opinió crítica) i d’una tasca d’escriptura, que especifica l’ús que en farem dels textos escrits per l’alumnat, així com el destinatari.

Cap al final del programa, es proposa als tutors que pensin en els temes que agraden als tutorats, per tal de triar un text i elaborar ells mateixos un full d’activitats.

L’avaluació es duu a terme a partir de diversos elements:

  • Avaluació inicial i final sobre comprensió lectora i expressió escrita.
  • Pauta d’autoavaluació en parella.
  • Portafolis o carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.
  • Fulls d’activitats elaborats per l’alumnat tutor.
  • Registre d’observacions del professorat.
  • Diari de sessions familiars.

MOSTRA DE MATERIALS

Llegim en parellaLlegim i escrivim en parella
Cicle inicial (1r i 2n): Acudit.
Cicle mitjà (3r i 4t): La tempesta.
Cicle superior (5è i 6è): Qui va inventar el despertador.
1r cicle d’ESO (1r i 2n d’ESO): Whitney Houston.
Cicle mitjà (3r i 4t): Tinc al·lèrgia.
Cicle superior (5è i 6è): Fi.
ESO: La del tercer segona.

COM INSCRIURE’T AL PROGRAMA?

Per a més informació, pots contactar amb la Dra. Marta Flores per correu electrònic (marta.flores@uab.cat)

El programa Llegim en parella, tutoria entre iguals amb implicació familiar per a la competència lectora, ha estat distingit amb el segell “Buena Práctica Iberoamericana Leer.es”. Felicitem els membres del GRAI, els professors, les famílies i els alumnes dels més de 400 centres que porten a la pràctica el programa en català, castellà (Leemos en pareja), en euskera (Bikoteka Irakurtzen) i en anglès (Reading in pairs), i les institucions que ens han donat suport.

CLICA AQUÍ PER A VEURE LA NOTÍCIA

Consulta aquí la infografia dels programes de tutoria entre iguals del GRAI.

EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA

Selecció d’articles que trobareu a l’apartat Publicacions – Articles d’aquest web.

Flores, M., Ribosa, J., & Duran, D. (2024). How does peer tutoring contribute to the development of reading comprehension? Evidence from ten years of practice. Revista de Psicodidáctica. Advance online publication. doi: 10.1016/j.psicoe.2024.05.003 (PDF)

Duran, D., Flores, M., & Ribosa, J. (2023). Resultats en comprensió lectora de 10 anys de «Llegim en parella». Guix, 506, 36–42. (PDF)

Rubio-Fernández, A., i Moliner, L. (2022). “Juntos aprendemos más”: Una experiencia de tutoría entre iguales. Revista de Educación Inclusiva, 15(2), 220-233.

Flores, M., i Duran, D. (2016). Tutoría entre iguales y comprensión lectora: ¿Un tándem eficaz? Los efectos de la tutoría entre iguales sobre la comprensión lectora. Universitas Psychologica,15(2), 339-352.

Flores, M., i Duran, D. (2016). Influence of a Catalan peer tutoring programme on reading comprehension and self-concept as a reader. Journal of Research in Reading, 39(3), 330-346. doi: 10.1111/1467-9817.12044

Valdebenito, V., i Duran, D. (2015). Formas de interacción implicadas en la promoción de estrategias de comprensión lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(2), 75-85.

Miquel, E., Laspalas, M., i Turmo, I. (2015). Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen: La mejora de la competencia lectora, también desde las matemáticas. Aula de Secundaria, 14, 14-18.

Duran, D., i Valdebenito, V. (2014). Desarrollo de la competencia lectora a través de la tutoria entre iguales como respuesta a la diversidad del alumnado. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 8(2), 141-160.

Flores, M., i Duran, D. (2013). Effects of peer tutoring on reading self-concept. International Journal of Educational Psychology, 2(3), 297-324.

Valdebenito, V., i Duran, D. (2013). La tutoría entre iguales como un potente recurso de aprendizaje entre alumnos: Efectos, fluidez y comprensión lectora. Perspectiva Educacional, 52(2), 154-176. doi: 10.4151/07189729-Vol.52-Iss.1-Art.141

Blanch, S., Duran, D., Valdebenito, V., i Flores, M. (2013). The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence. European Journal of Psychology of Education, 28(1), 101-119.

Moliner, L., Flores, M., i Duran, D. (2011). Efectos sobre la mejora de las competencias lingüísticas y la autoimagen lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista de Investigación en Educación, 9(2), 209-222.

LLIBRE