Duran, D. (2023). Can students learn by teaching their peers during cooperative learning? In R. M. Gillies, B. Millis & N. Davidson (Eds.), Contemporary global perspectives on cooperative learning: Applications across educational contexts. Routledge

Accés al capítol.

cfp-30-entramat-metodes-d-aprenentatge-cooperatiu-i-collaboratiu

Duran, D., & Monereo, C. (2021). Entramat: Mètodes d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. Horsori.

Edició actualitzada en català d’Entramat: Mètodes d’aprenentatge cooperatiu (entre alumnes) i col·laboratiu (entre docents), explicats a la pràctica a través de narracions. Les narracions –que permeten “veure” el mètode en acció– van acompanyades de guies sobre el mètode en qüestió.

portada_leducacio_inclusiva

Giné, C., Duran, D., Font, J., & Miquel, E. (Coords.) (2020). L’educació inclusiva: De l’exclusió a la plena participació de tot l’alumnat.  Horsori.

Es tracta d’una traducció actualitzada de la publicació prèvia en castellà. En aquest llibre, a més d’altres interessants capítols sobre aprenentatge entre iguals, en trobareu un de Teresa Huguet, sobre treball col·laboratiu entre professors; un de David Duran, sobre la inclusió i l’aprenentatge entre iguals; i un d’Ester Miquel, sobre l’ús de l’Índex per a la inclusió en un grup d’escoles catalanes.

portada_llegim_i_escrivim_en_parella

Duran, D. (Coord.), Flores, M., Oller, M., Corcelles, M., Miquel, E., & Blanch, S. (2018)Llegim i escrivim en parella: Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa. Horsori.

Aquest llibre és actualització profunda de les dues edicions prèvies. Es descriu detalladament el programa i s’hi inclouen recursos i materials didàctics, tant per a l’alumnat com per a les famílies, amb la finalitat que, amb els ajustos oportuns, pugui ser portat a la pràctica educativa. El programa ha estat implementat i avaluat en un gran nombre d’escoles i instituts.

portada_inclusion_educativa_y_aprendizaje_cooperativo

Duran, D. (2018). Aprendizaje entre iguales: Evidencias, instrumento para la inclusión y aprendizaje del alumno que ofrece ayuda. A J. C. Torrego & C. Monge (Coords.), Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo (pp. 173-199). Editorial Síntesis.

Aquest capítol revisa les principals evidències científiques que donen suport a l’aprenentatge entre iguals, tant a l’aprenentatge cooperatiu com a la tutoria entre iguals, en l’àmbit de l’educació escolar. Revisa també les recerques que mostren com l’aprenentatge entre iguals pot ser una metodologia per a la inclusió. I, finalment, aporta evidències sobre les possibilitats que tenen els alumnes avantatjats d’aprendre ensenyant els seus companys.

Accés al capítol aquí.

Ressenya del llibre a Revista de Educación.

Ressenya del llibre a Pulso.

Ressenya del llibre a Estudios sobre Educación.

learning_by_teaching

Duran, D., & Topping, K. J. (2017). Learning by teaching: Evidence-based strategies to enhance learning in the classroom. Routledge.

Aquest llibre, basat en l’anterior Aprensenyar (Duran, 2014, 2016), proporciona una visió general del fenomen de “aprendre ensenyant”, proporcionant un marc per a la comprensió d’aquest fenomen, amb el suport de l’evidència de la recerca i el descobriment de conseqüències pràctiques en una varietat de contextos educatius. Aprendre ensenyant es troba connectat a la forma actual, de la societat del coneixement, d’entendre l’aprenentatge i l’ensenyament, lluny de les idees tradicionals de transmissió de la informació o del coneixement. El llibre explora amb detall com professors o alumnes tutors (en situacions d’aprenentatge entre iguals) poden aprendre ensenyant els altres. Es proporcionen exemples d’aprendre ensenyant i s’ofereixen pautes sobre com promoure aquest principi a l’escola, a la Universitat i al món laboral, així com per Internet. El llibre posar un èmfasi especial en el context educatiu formal, aportant actuacions perquè els alumnes puguin aprendre ensenyant els seus companys; i els mestres, ensenyant els seus alumnes.

Ressenya del llibre a Educational Research and Evaluation.

effective_peer_learning

Topping, K., Buchs, C., Duran, D., & Van Keer, H. (2017). Effective peer learning: From principles to practical implementation. Routledge.

L’objectiu d’aquest llibre és per ajudar els professors a utilitzar formes eficaces d’aprenentatge entre iguals. Introdueix i defineix l’aprenentatge cooperatiu (interacció mútua entre iguals) i la tutoria entre iguals (interacció direccional entre iguals), dibuixant els principis organitzatius generals que ajudaran a professionals de l’educació a utilitzar l’aprenentatge entre iguals en qualsevol d’aquestes formes. Els autors expliquen com capacitar els estudiants per realitzar les seves funcions amb eficàcia i com organitzar i controlar el procés d’interacció. El llibre explica com funcionen aquests sistemes de treball a la classe, sota quins principis organitzatius i ofereix molts exemples pràctics. Entre ells, alguns programes educatius del GRAI.

Ressenya a Revista de Educación, en castellà i anglès.

Ressenya a IASCE Newsletter, en anglès.

Duran, D. (Coord.), Carrera, J., Corominas, E., Flores, M., Oller, M., Miquel, E., & Ramírez, M. (2016). Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals. Horsori.

Aquesta publicació és el producte de la II Jornada Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el dia 7 de maig de 2016, organitzada pel GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre iguals) amb el suport de l’ICE de la UAB i el Departament d’Ensenyament.

A dins hi podeu trobar la síntesi de les dues conferències realitzades: Aprensenyar, poden aprendre els alumnes ensenyant els seus companys? a càrrec de David Duran i Els programes del GRAI: resultats i efectivitat a càrrec de Marta Flores, Ester Miquel i Maite Oller.

També hi trobareu   les comunicacions fetes pels representants dels centres que formen part de les xarxes i les idees claus aportades  en els cinc espais de treball: la participació familiar i comunitària, les interaccions a l’aula, Escrivim en parella, Reading in pairs i (En)Raonem en parella.

portada_aprensenyar

Duran, D. (2016). Aprensenyar: Evidències i implicacions educatives d’aprendre ensenyant. Horsori.

El llibre recull per primera vegada les evidències científiques del neologisme –creat per a l’ocasió- aprensenyar: aprendre ensenyant. Les recerques disponibles mostren que, en determinades condicions, l’activitat d’ensenyar comporta oportunitats d’aprenentatge per a qui la desenvolupa. Es recullen múltiples pràctiques reals, en les quals els estudiants –en escoles, instituts o universitats- aprenen ensenyant als seus companys. El llibre ofereix, des de les evidències de la recerca, guies pràctiques perquè els professors puguin ensenyar aprenent, la qual cosa  permetrà actualitzar els  coneixements i viure la professió amb més plenitud.

En aquest enllaç es poden trobar nombroses crítiques i ressenyes aparegudes tant en revistes científiques com divulgatives.

http://aprensenar.jimdo.com/recensiones-y-críticas/

portada Reading

Duran, D., Flores, M., Oller, M., Thomson-Garay, L., & Vera, I. (2016).Reading in pairs: Peer tutoring for reading and speaking in English as a foreing language. Horsori. 

El llibre descriu el programa Reading in pairs que es basa en la tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la millora de l’anglès com a llengua estrangera. Contempla les seves bases teòriques, el buidat de competències que es treballen, així com orientacions per al seu desenvolupament a les aules i l’avaluació. Inclou també un capítol amb els resultats inicials d’investigació. Els darrers capítols aporten recursos i materials didàctics per al professorat, l’alumnat i les famílies. D’aquests destaquem les Activiy Sheets (textos, preguntes d’abans de llegir i preguntes de comprensió lectora) amb el Language Support ( paraules, frases per enriquir la conversa) I els Audio Files (grabacions dels textos per oferir uns models de bona pronunciació i entonació) que es poden trobar a aquí. El pròleg és de Markku Jahnukainen.

portada (En)Raonem-Horsori

Flores, M., Duran, D., & Albarracín, L. (2016).(En)Raonem en parella. Tutoria entre iguals per a la resolució cooperativa de problemes quotidians. Horsori. 

El llibre descriu amb detall el programa (En)Raonem en parella que es basa en la tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la millora de la competència en resolució de problemes matemàtics quotidians de manera cooperativa. Contempla les seves bases teòriques, orientacions per al desenvolupament a les aules, així com propostes per a l’avaluació. Inclou també un capítol amb els resultats inicials d’investigació. Els darrers capítols aporten recursos i materials didàctics pel professorat, l’alumnat i les famílies. El pròleg és de Claudi Alsina.

portada Razonar-Horsori

Flores, M., Duran, D., & Albarracín, L.(2016).Razonar en pareja: Tutoría entre iguales para la resolución cooperativa de problemas cotidianos.  Horsori. 

Versió en llengua castellana del llibre (En)Raonem en parella. Tutoria entre iguals per a la resolució cooperativa de problemes quotidians. Contiene prólogo de Claudi Alsina.

Duran, D. (2016). Tutoría entre iguales: Compartir la capacidad de enseñar con los alumnos. A R. M. Mayordomo & J. Onrubia (Coord.), El aprendizaje cooperativo (pp. 191-228). Universitat Oberta de Catalunya. 

El capítol presenta les bases conceptuals de la tutoria entre iguals, en revisa l’origen i la conceptualització actual, les evidències de la seva efectivitat, els marcs d’explicació de l’aprenentatge tant per a l’alumne tutor com per al tutorat, i analitza les dificultats per a la seva pràctica i les formes de minimitzar-les o superar-les. La segona part presenta el programa Llegim en parella per aportar  evidències de la seva efectivitat.

Accés al capítol aquí.

Topping, K., Duran, D., & Van Keer, H. (2015). Using Peer Tutoring to Improve Reading Skills. Routledge. 

Aquest llibre és una guia molt pràctica, que ofereix un marc senzill i estratègies fàcils d’implementar pels  professors que vulguin ajudar els seus alumnes a  progressar en la lectura. Una breu introducció, mostra com les escoles poden fer ús positiu de les diferències entre els alumnes i convertir-les en oportunitats d’aprenentatge eficaces. Està il·lustrat amb exemples pràctics de diverses escoles de tot Europa, incloent les experiències del nostre programa Llegim en parella. 

Ressenya del llibre escrita per Marta Flores a Estudios sobre Educación.

Ressenya del llibre a Revista de Educación.

Ressenya del llibre a Revista Española de Pedagogía.

portada_corcelles_i_pujadas

Corcelles, M., & Pujadas, A. (2015). La construcció del pensament a l’aula: Filosofia, escriptura i treball cooperatiu al batxillerat. Barcanova. 

En aquest llibre, els autors pretenen oferir una proposta per aprendre filosofia a través del treball cooperatiu i de l’escriptura filosòfica. Mostren els recursos que fan servir per construir una comunitat d’aprenentatge de la filosofia, basada en un model col·laboratiu de la construcció del coneixement i en l’ensenyament de l’escriptura filosòfica com a dues eines fonamentals per aprendre a filosofar.

Duran, D. (2014). Aprenseñar: Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando. Narcea. 

El llibre recull per primera vegada les evidències científiques del neologisme –creat per a l’ocasió- aprensenyar (aprenseñar): aprendre ensenyant. Les recerques disponibles mostren que, en determinades condicions, l’activitat d’ensenyar comporta oportunitats d’aprenentatge per a qui la desenvolupa. Es recullen múltiples pràctiques reals, en les quals els estudiants –en escoles, instituts o universitats- aprenen ensenyant als seus companys. El llibre ofereix, des de les evidències de la recerca, guies pràctiques perquè els professors puguin ensenyar aprenent, la qual cosa  permetrà actualitzar els  coneixements i viure la professió amb més plenitud. En aquest enllaç es poden trobar nombroses crítiques i ressenyes aparegudes tant en revistes científiques com divulgatives. http://aprensenar.jimdo.com/recensiones-y-críticas/

portada_llegim_i_escrivim_en_parella_antic

Duran, D. (Coord.), Blanch, S., Corcelles, M., Flores, M., Merino, E., Oller, M., & Utset, M. (2013). Llegim i escrivim en parella: Un programa de tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència lectora. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El llibre és una actualització profunda de la primera edició i descriu detalladament el programa, que ha estat utilitzat i avaluat en nombroses escoles, i ofereix recursos i materials didàctics, tant per  a l’alumnat com per a les famílies, amb la finalitat de poder ser desenvolupat de forma senzilla a la pràctica educativa. S’ofereixen exemples de materials de treball per als tres cicles de l’Educació Primària i per al primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria. Amb pròlegs de Daniel Cassany i Carles Monereo.

jornadaestatal

Duran, D. (Coord.), Blanch, S., Corcelles, M., Fons, M., Flores, M., Oller, M., Merino, E.,  Miquel, E., Utset, M., & Valdebenito, V. (2013). Jornada Estatal sobre Llegim en parella. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Els dies 4 i 5 de maig del 2012, van tenir lloc a la Universitat Autònoma de Bacelona la I Jornada Estatal sobre Llegim en parella, organitzada per l’ICE i el GRAI, amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La jornada va ser un punt de trobada i reflexió sobre la pràctica i el coneixement construït per les xarxes de centres que a Catalunya, Euskadi i Aragó han implementat el programa Llegim en parella i com una oportunitat per presentar-lo a la comunitat educativa en general. En aquesta publicació trobareu els textos de les intervencions (conferències, tallers i comunicacions), així com els pòsters que s’hi van presentar i un reportatge fotogràfic de les sessions. El textos es reprodueixen en la llengua en què van ser presentats, atesa la procedència dels participants.

Duran, D. (2012). Utilizando el trabajo en equipo: Estructurar la interacción a través de métodos y técnicas. A J. C. Torrego i A. Negro (Coords.), Aprendizaje cooperativo en las aulas (pp. 139-166). Alianza Editorial. 

El llibre és el resultat del treball que una sèrie d’autors destacats en aquest camp van dur a terme en un curs de postgrau a la Universidad de Alcalá: Experto en aprendizaje cooperativo. El llibre està dividit en tres seccions principals: fonaments de l’aprenentatge cooperatiu, la seva aplicació en les pràctiques escolars i, finalment, el paper del docent. Al llibre -un veritable manual d’aprenentatge cooperatiu- hi escriuen David Duran, Gerardo Echeita, Juan Manuel Escudero, Amador Guarro, Andrés Negro, Pere Pujolàs i Juan Carlos Torrego.

entramados

Duran, D., & Monereo, C. (2012). Entramado: Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo.  Horsori. 

Després d’un capítol introductori a l’aprenentatge entre iguals, el llibre presenta diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu (tutoria entre iguals, puzle, treball d’investigació, grup natural…) tant entre alumnes com entre professors. Cada mètode és presentat a través d’un conte ambientat en un centre de secundària. Les narracions –que permeten “veure” el mètode en acció- van acompanyades de guies sobre el mètode en qüestió. El llibre va ser publicat per primer cop en català (Edebé 2001) i traduït al castellà (Edebé, 2002) i al portuguès per a Brasil (Artmed, 2004). Aquesta nova edició amb Horsori ha estat corregida i actualitzada.

leemosenpareja

Duran, D. (Coord.), Blanch, S., Corcelles, M., Flores, M., Oller, M., Utset, M., & Valdebenito, V. (2011). Leemos en pareja: Tutoría entre iguales para la competencia lectora. Horsori.

Es tracta d’un manual per a la implementació del programa educatiu Llegim en parella, impulsat pel GRAI. El llibre aporta una actualització substancial de la primera publicació en català, presentant la fonamentació conceptual del programa, la descripció i els seus materials de suport, per al professorat, alumnat i famílies. A més aporta resultats d’investigació de les pràctiques de Llegim en parella.

bikoteka

Duran, D. (Coord.), Blanch, S., Corcelles, M., Fernández, M., Flores, M., Kerejeta, B., Moliner, L., & Valdebenito, V. (2011). Bikoteka Irakurtzen. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

Es tracta d’una adaptació del programa Llegim en parella a la llengua i context educatiu del País Basc. A més de les bases, la descripció i els materials de suport del programa, es presenten els primers resultats obtinguts per una mostra d’escoles basques.

apoyoinclusion

Duran, D. (2009). El aprendizaje entre alumnos como apoyo a la inclusión. A C. Giné, D. Duran, J. Font & E. Miquel (Coords), La educación inclusiva: De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado (pp. 95-106). Horsori. 

Després de revisar la relació entre aprenentatge entre iguals i inclusió, es revisa l’efectivitat de l’aprenentatge entre iguals en alumnat amb vulnerabilitat, els valors cooperatius en les aules inclusives i la necessitat d’universalitzar les ajudes mútues i dotar-les de valor educatiu.

Duran, D. (2009). Aprender a cooperar: Del grupo al equipo. A J. I. Pozo i M. P. Pérez (Coords.), Psicología del aprendizaje universitario: La formación en competencias (pp. 182-196). Morata. 

En aquest capítol se situa  la cooperació i l’aprenentatge entre iguals en el context universitari, analitzant dificultats i potencialitats , estratègies per dur-lo la pràctica i avaluar-lo.

Duran, D. (Coord.), Blanch, S., Corcelles, M., Flores, M,, Merino, E., Oller, M., & Vidal, A. (2009). Llegim en parella: Tutoria entre iguals, a l’aula i a casa, per a la millora de la competència lectora. Publicacions de l’ICE de la UAB. 

Aquesta publicació recull el programa educatiu Llegim en parella impulsat pel Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre iguals que pertany a l’esmentat ICE. El programa es basa en la tutoria entre iguals, mètode d’aprenentatge cooperatiu, i combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar. El seu objectiu és millorar la competència lectora, un element clau per a l’èxit escolar de l’alumnat. El llibre recull els fonaments conceptuals i la descripció del programa oferint un conjunt de materials amb l’objectiu de facilitar la posada en pràctica en els centres educatius.

Duran, D., & Vidal, V. (2007). Tutoria: Aprendizagem entre iguais. Artmed. [Reeditat per Graó] 

Es tracta de la traducció al portuguès per a Brasil del llibre Tutoría entre iguales: De la teoría a la práctica.

Monereo, C., & Duran, D. (2005). Tramas: Procedimentos para a aprendizagem cooperativa. Artmed.

Es tracta d’una traducció al portuguès per a Brasil del la primera edició del llibre Entramats, en què es presenten a través de narracions breus diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.

tutoria entre iguales

Duran, D., & Vidal, V. (2004). Tutoría entre iguales: De la teoría a la práctica. Graó. 

El llibre repassa les bases conceptuals de l’aprenentatge entre iguals i de la tutoria entre alumnes en concret. La segona part del llibre aporta els materials per aplicar la tutoria entre iguals a la secundaria, a l’àrea de llengua i literatura castellana, amb fitxes d’activitat per als dos cicles de l’ESO i un ventall de pautes per als alumnes i el professorat.

Duran, D. (Coord.), Torró, J., & Vilar, J. (2003). Tutoria entre iguals: Un mètode d’aprenentatge cooperatiu per a la diversitat. Servei de Publicacions de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Després de repassar les bases conceptuals de l’aprenentatge entre iguals i de la tutoria entre alumnes en concret, el llibre presenta un proposta pràctica de crèdit variable per a l’ensenyament i aprenentatge del català. S’adjunten tot tipus de recursos per ser portat a l’aula.