El Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI), format tant per investigadors universitaris, com per mestres i professors de l’ensenyament obligatori, es dedica a investigar i formar el professorat amb l’objectiu d’ajudar a introduir de forma sostenible l’aprenentatge entre iguals, dins les pràctiques metodològiques habituals.

  1. Disseny de projectes i formació de professorat

Amb aquest objectiu dissenyem projectes educatius -com per exemple Llegim en parella o (En)Raonem en parella– en forma de programes -conjunt de materials i orientacions per portar-se a la pràctica, convenientment ajustades a les realitats dels centres.

Tots aquests programes, que podeu conèixer en altres apartats de la web, compten amb publicacions i tenen 3 característiques:

  1. Són oberts. No es tracta de prescripcions tancades que cal “aplicar”, sinó de projectes oberts que requereixen el coneixement del professorat per a ser ajustats als contextos i necessitats de les escoles.
  2. Es desenvolupen en un format de Recerca i Desenvolupament (R&D). Plantegem innovacions basades en evidències i a més recollim, juntament amb el professorat implicat, dades sobre l’efectivitat del programa, per tal de millorar les propostes.
  3. Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals (XAI). Tot i que fem conferències, sessions de formació, assessoraments… sobre aprenentatge entre iguals, la forma preferent de formació del GRAI és la XAI. A partir del compromís del centre, en dur el programa a les aules, oferim formació a una parella de professors per centre, durant tres anys. A cada curs, la parella és reemplaçada per una de nova, de forma que, al cap dels tres cursos, 6 mestres almenys dominen l’aprenentatge entre iguals, fent que la innovació sigui sostenible.

La XAI, de forma coherent, combina l’aprenentatge entre iguals a tres nivells:

  1. Entre alumnes: promovent la tutoria entre iguals i fent que els alumnes aprenguin gràcies a les seves diferències.
  2. Entre mestres: formant parelles del mateix centre que aprenen l’un de l’altre portant junts la innovació a la pràctica.
  3. Entre escoles: a partir de trobades de les parelles de grups d’escoles, acompanyament en una aula virtual i visites mútues.

En aquests anys, hem dissenyat múltiples programes i hem acompanyat més de 300 escoles per tal que portin a la pràctica l’aprenentatge entre iguals, tot recollint evidències sobre l’efectivitat, per tal de millorar i sostenir les pràctiques perquè deixin de ser innovacions i es converteixin en actuacions habituals als centres.

  1. Recerca sobre l’aprenentatge entre iguals

Part de la recerca que desenvolupa el GRAI es fa amb col·laboració amb els centres i els mestres que desenvolupen els programes educatius que dissenyem. Per això, en la secció de publicacions trobareu articles –tant de recerca com de divulgació.

A més de recollir els impactes dels diferents programes educatius, també investiguem a través de projectes complementaris i formulem marcs teòrics per explicar-los, com per exemple el concepte d’aprensenyar.

Els resultats de la recerca, a més de publicacions en forma d’articles, capítols i llibres, són sovint posats a disposició de la comunitat en forma de conferències, participació a jornades i congressos. Podreu trobar informació a la secció de notícies.

Des del GRAI mantenim col·laboracions amb altres grups i investigadors de diferents parts del món, que estan interessats en la temàtica. Especialment d’Europa i Llatinoamèrica, amb qui escrivim articles i llibres, fruit del treball conjunt.