En aquestes II Jornades es va voler fer un pas més en defensa de l’Educació Infantil en totes les seves dimensions. En un moment en què la paraula “qualitat” semblava ser indispensable en qualsevol esdeveniment d’àmbit social, cultural, educatiu…, en la nova ordenació educativa s’utilitzava aquesta paraula per relegar les primeres edats del desenvolupament humà a un mer àmbit assistencial i es vol recuperar la superada idea de “preescolar”, per referir-se a totes les capacitats que l’infant ha de descobrir, experimentar, compartir, interioritzar…