Investigadores del GREP

Les investigadores del GREP són persones de reconegut prestigi dins del camp de la Psicomotricitat i de la Recerca educativa. En formen part com a professores de la UAB.

Lurdes Martínez-Mínguez

Dona, filla, germana, mare, amiga i companya. Mestra, Pedagoga, Doctora en Ciències de l’Educació. Quan feia el Postgrau en Educació Física vaig sentir la necessitat de formar-me com a psicomotricista a la UAB. Sóc una enamorada de la psicomotricitat i tot el que aporta als infants i als adults durant la seva formació inicial, continuada i desenvolupament professional. Imparteixo docència a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB en el Grau en Educació Infantil, El Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys i en l’especialitat d’Art, Cos i Moviment del Màster Universitari de Recerca en Educació. Actualment sóc professora agregada, coordino el Grup de Recerca en Educació Psicomotriu, i dirigeixo tesis doctorals i el mateix Postgrau en el que em vaig formar com a psicomotricista i hi imparteixo classes.

Carolina Nieva Boza 

Mestra d´Educació Física, Psicomotricista, Pedagoga i Doctora en Activitat Física, Educació Física i Esport. He estat treballant a escoles d’infantil i primària durant 19 anys;  el 2010 vaig començar a treballar com a professora associada a la Universitat de Barcelona (UB) i des del 2017 estic treballant a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment soc professora lectora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació (UAB). Imparteixo classes al Grau en Educació Infantil, al Màster Oficial de Recerca en Educació (MURE) en l’especialitat de “Art, Cos i Moviment” i al Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys. A més, estic codirigint tesis doctorals sobre temàtiques relacionades amb l’educació infantil, l’educació corporal i psicomotriu i el joc. Les meves línies de recerca són: formació del professorat, avaluació formativa, psicomotricitat, educació física, inclusió, perspectiva de gènere i interculturalitat.

Maria del Carmen González André

Sóc mestra d’Educació Infantil, Pedagoga, psicomotricista i Doctora en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La meva passió i vocació per l’educació s’ha anat modelant amb la formació i el pas dels anys, però des que vaig descobrir la psicomotricitat, la meva pràctica ha estat centrada en el cos i en el moviment. Primer de tot partint del meu propi treball personal i principalment amb l’exercici de la reflexió de la pròpia pràctica, d’aquí el meu interès per la recerca, fet que em va portar a concretar la tesi doctoral comptant amb la direcció de la Dra. Lurdes Martínez Mínguez. Altrament, els anys d’experiència en l’escola, a segon cicle d’Educació Infantil i cicle mitjà de primària, m’han permès aprofundir en el coneixement dels infants i intervenir educativament des de l’expressió corporal i la psicomotricitat amb la intenció d’afavorir el seu desenvolupament integral. 

Actualment, sóc professora associada en la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Grau d’Educació Infantil, així com en la Universitat de Barcelona, en el Grau d’Educació Infantil, la Menció de Psicomotricitat i Expressió i en el Màster d’Activitat Física. I aquest any m’estreno com a membre del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Col·laboradors i col·laboradores del GREP

Els col•laboradors són persones de reconegut prestigi dins del camp de la Psicomotricitat i de la Recerca educativa. En formen part altres professors de la UAB, d’altres Universitats i mestres en actiu de diferents escoles catalanes que estan formades, imparteixen i vetllen per la qualitat de la Psicomotricitat:

Eva Bru Sánchez

Des del 2015 formo part del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu (GREP). 

Tinc la diplomatura de mestra d’educació infantil i actualment treballo a l’escola Ítaca de Manresa. Em vaig formar en pràctica psicomotriu Aucouturier a l’AEC el curs 2007-08. Des de llavors porto les sessions de psicomotricitat a les diferents escoles on he estat. 

La psicomotricitat m’ha aportat una nova mirada cap a l’infant, m’ha ajudat a entendre’l i a relacionar-m’hi millor. També m’ajuda en la reflexió i en la meva pràctica diària a l’escola. El fet de formar part del grup de recerca és alhora un repte i una oportunitat de continuar aprenent amb el ric equip humà que en forma part. La reflexió sobre la pràctica, sobre el que observem dels infants és una font d’inspiració i aprenentatge per a mi.

Paco Cortés Ferrero

En l’àmbit de l’Educació Física, he estat membre de Tribunal del Concurs d’Oposicions en el cos de mestres d’Educació Física i corrector-col·laborador en el text del currículum vers l’Educació Física. 

En l’àmbit escolar tinc experiència en centres públics, tant com a tutor d’Educació Infantil com d’Educació Primària. Paral·lelament he exercit també com especialista d’Educació Física i Psicomotricitat. Actualment formo part del Cicle Inicial i també intervinc en el cicle d’Educació Infantil, sent l’encarregat de fer el pas gradual i progressiu de la Psicomotricitat cap a l’Educació Física. 

En l’àmbit de la Recerca he format part com a investigador de suport en el Projecte ARMIF, el qual tenia l’objectiu de millorar la formació inicial docent des de quatre diferents universitats.

Pel que fa a la relació Universitat-Escola, col·laboro com a tutor del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor i també com a tutor de pràctiques del mateix, a més de co-tutoritzar grups d’estudiants en l’assignatura: “Educació Psicomotriu en els centres d’Educació infantil” del Grau d’Educació Infantil de la UAB, amb l’objectiu de dur a terme sessions psicomotrius en contextos reals.

Lídia Esteban Ruiz

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i Màster en Psicomotricitat per la UB. Cinc anys de formació en Teràpia Familiar Sistèmica i en Pedagogia Sistèmica. 

Jubilada “activa” des del 1 de setembre de 2016. Fins aquesta data, mestra de l’escola El Martinet de Ripollet (hi vaig treballar 12 anys) i anteriorment mestra de l’escola Patufet-Sant Jordi de l’Hospitalet (durant 25 anys aproximadament). Membre de l’equip directiu de les dues escoles al llarg de 20 anys. 

Els darrers 4 cursos, he estat professora associada de la UB. Departament d’Expressió Corporal i Musical. 

També he participat, en diferents moments, com a professora d’alguns dels seminaris del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de la UAB, en el Grup de Recerca en Educació Psicomotriu i en diverses Jornades de Reflexió i Recerca organitzades per aquest mateix grup. De fet des de que vaig acabar el màster de psicomotricitat que he continuat interessada per aquesta disciplina, que va més enllà de la pràctica concreta. 

He participat en diferents moments en publicacions pedagògiques (revistes i llibres), espais de formació organitzats per diferents institucions educatives i altres grups de recerca.

Núria Franch i Batlle 

Mestra, psicopedagoga i psicomotricista. Inicialment vaig treballar durant anys en centres d’educació especial, més endavant com a professora de Desenvolupament Psicomotor a la Universitat de Vic. 

També com a psicomotricista en l’àmbit educatiu i en la formació de psicomotricistes a diferents països, per compartir coneixements i transmetre el valor de la Psicomotricitat.   

Em vaig formar com a psicomotricista amb diferents professors, entre altres, A. Lapierre i a la Société Française d’Éducation et de Rééducation Psychomotrices.  

Actualment col·laboro amb el Grup de Recerca en Desenvolupament Psicomotriu de la UAB.

Esther Marín Pizarro

Mestra d’Educació Infantil i psicomotricitat. Vaig estudiar magisteri a la UAB (1991-1994) i em vaig formar a l’Associació d’Expressió i Comunicació en La Pràctica Psicomotriu Aucouturier Educativa-Preventiva (1999-2000); posteriorment vaig estudiar l’especialització  en PPA grup d’ajuda i terapèutica  (2011-2013).  Fa més de 25 anys que treballo a l’Escola Pública, tant en el primer cicle d’infantil (Escoles Bressol de l’IMEB) com en el segon cicle (Escoles del Departament d’Educació).  El curs 2016-2017 vaig començar a formar part del grup de col·laboradors del GREP de la UAB amb l’objectiu d’aprofundir i diversificar els meus coneixements sobre aquesta disciplina i amb també de poder aportar alguna cosa al grup. He participat activament, des de la base, en la implementació de la psicomotricitat a totes les escoles on he estat, en les quals he aportat una base teòrica i el desenvolupament pràctic de la PPA.  

Maite Mas Parera

Llicenciada i Doctora en Psicologia per la UAB. Coordino i dirigeixo una Escola Bressol Can Serra (centre referent de la Xarxa de Transformació Educativa). Professora Associada de la UAB on realitzo la meva docència en el Grau d’Educació Infantil. Faig assessoraments a escoles bressol per l’ICE de la UAB i la meva recerca sempre s’ha centrat en la primera infància i en crear espais d’expressió de qualitat a l’escola.

Estrella Masabeu Tierno

Vaig conèixer la psicomotricitat quan a l’any 1977 cursava la diplomatura de mestra especialista en educació preescolar a la UAB i vaig aprofundir la formació a Escola d’Expressió i Psicomotricitat de l’Ajuntament de Barcelona (EMEIP). 

He treballat com a psicomotricista en l’àmbit educatiu i terapèutic, he col·laborat en la formació de psicomotricistes i he estat des dels inicis participant i col·laborant amb les associacions de psicomotricistes. 

Des de l’any 2003 sóc la presidenta de la Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español (FAPee) i  a com a tal, delegada al Fòrum Europeo de Psicomotricitat (FEP).

Laura Moya Prados

Soc Mestra d’Educació Infantil (UAB), Psicomotricista (UAB), Psicopedagoga (UB) i hecursat el Màster Universitari de Recerca en Educació en l’Especialitat d’Art, Cos i Moviment (UAB). Actualment soc doctoranda del programa de “Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació” a la UAB i la meva Tesis Doctoral tracta sobre la corporeïtat dels i les mestres d’Educació Infantil.

En l’actualitat treballo com a mestra i psicomotricista a l’Escola Agustí Bartra de Terrassa, on soc psicomotricista al cicle d’Educació Infantil.
Durant 6 anys vaig ser docent del Grau d’Educació Infantil de la UAB, on vaig acompanyar a futurs/es mestres en la seva formació en l’àmbit de la Psicomotricitat.

Del 2015 al 2022 he sigut coordinadora del Postgrau en “Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys” de la UAB. En aquesta formació també vaig ser docent (seminaris “Bases metodològiques de l’Educació Psicomotriu” i “El joc com a eina d’intervenció en
psicomotricitat”) i “psicomotricista de pràctiques” acollint estudiants en el meu centre educatiu.

Les meves línies de recerca es dirigeixen principalment a l’avaluació formativa i compartida en l’Educació Superior. I, també, a la formació dels/les mestres d’educació infantil i dels/les psicomotricistes pel que respecta a les seves competències professionals psicomotrius i la seva formació corpòria.

Ana Caterina Neves Menezes

Llicenciada en Teatre i Máster en teatre i Comunitat El meu primer contacte amb la psicomotricitat va ser l’any 2019, quan vaig començar la investigació per a la meva tesi doctoral, dirigida per la Dra. Carolina Nieva Boza i la Dra. Lurdes Martínez Mínguez.

Aquesta investigació se centra en la rellevància del joc simbòlic i el joc dramàtic al segon cicle d’educació infantil.
 
El meu interès per aprofundir coneixements i experiències a l’àrea de la psicomotricitat em va portar al Diplomat d’Especialització en Desenvolupament Psicomotriu 0-8 anys al que actualment curso.
 
A més, sóc professora de la Universitat de Barcelona al Grau en Educació Infantil i becària Predoctoral (Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal).

Mar Pérez Martín

Soc la Mar Pérez mestra d’Ed. Infantil, Professora Associada de la UAB, col·laboradora del Postgrau en Desenvolupament Psicomotriu  i membre del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu d’aquesta mateixa universitat. 

La meva trajectòria professional ha estat sempre lligada a la petita infància i a fer visible el 0 –3, convençuda de que aquesta és una de les etapes més importants a la vida de les persones. A l’actualitat treballo al CEIF Joaquim Blume, una escola bressol situada en el municipi barceloní de Sabadell i de la que soc la Directora pedagògica des de l’any 2015.  

Francesc Porta Martínez

Diplomat en Educació Física per la UdG, Postgrau d’Especialistes en Psicomotricitat i Postgrau en Teràpia Psicomotriu per la URL, Màster de Recerca en Educació per la UAB i Doctor en Educació per la UAB. 

Soc professor associat a la UAB on he estat tutor de pràcticums i també he acompanyat a les estudiants en l’elaboració dels seus TFG, tots ells del Grau d’Educació Infantil. També he estat professor col·laborador al Postgrau d’Especialistes en Psicomotricitat de la URL i professor col·laborador tutoritzant els TFG d’alumnes del Grau d’Educació Primària de la UIC.  

Actualment soc membre del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu i director i psicomotricista d’una escola pública de Barcelona. 

He escrit articles en revistes i alguns capítols de llibres relacionats amb la psicomotricitat.  

Josep Rota Iglesias

Soc psicòleg i psicomotricista, amb molts anys de dedicació professional en el camp de la psicomotricitat tant educativa com terapèutica. I amb una dilatada experiència, des de la dècada dels anys 80, en la formació de psicomotricistes en diferents contextos: ASEFOP, Escola d´expressió municipal de Barcelona “Carme Aymerich”, AEC, postgraus i màsters universitaris a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol). 

Actualment, acompanyo a professionals psicomotricistes en espais de supervisió. 

Dolors Rovira Ventura

Mestra d’Ed. Infantil, EE, psicomotricista i terapeuta psicomotriu. Col·laboro com a tutora al Postgrau del Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys, també formo part  del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu de la UAB.  Estic vinculada a la UB pel que fa al Postgrau Psicomotor. 

En aquests moments treballo a l’escola Nostra Llar de Sabadell en l’especialitat de mestra d’atenció a la diversitat i, la Pràctica Psicomotriu té un pes tan important per a la inclusió com pel treball corporal i relacional d’aquests infants. Participo en el centre Kairós psicomotriu de terapeuta en alguns grups des dels inicis. 

Carmen Sánchez

Mare, mestra i psicomotricista. Actualment treballo a l’escola Tiana
de Ripollet.

El meu primer contacte amb la psicomotricitat va ser al voltant de la dècada dels 90 quan cursava els estudis de magisteri especialitzat en Educació Infantil. Aquella mirada de l’infant, un infant creador dels seus propis coneixements, va ser el que em va captivar. Una petita pinzellada de la gran professional  Montserrat Antón, va fer que més endavant fes el Postgrau en psicomotricitat que ella mateixa coordinava.  El Postgrau en psicomotricitat em va captivar encara més i em va oferir tot un ventall de possibilitats , no tan sols com a psicomotricista, sinó també com a professional de l’educació.  

Uns anys més tard vaig entrar al grup de recerca psicomotriu (GREP) on he col·laborat humilment en projectes ,articles, llibres, jornades i com a professora en el post-grau que tant em va agradar.

L’entrada en aquest grup m’ha ofert la possibilitat d’estar en contacte amb les noves generacions, tant de Mestres d’infantil com de nous psicomotricistes fet que m’enriqueix ja que estic en continu aprenentatge.

Fa uns anys i gràcies a l’esperit innovador de l’equip directiu de l’escola Tiana hem ampliat el nostre projecte al Cicle Inicial donant a la psicomotricitat la importància que té dins el desenvolupament integral dels infants.

Elena Sarri

Soc mestra en educació infantil i primària. He treballat sempre a l’escola pública generalment en l’etapa d’educació infantil. He format part de l’equip directiu de l’escola Ítaca des dels seus inicis fins l’any 2017. Actualment estic  jubilada.  

Psicomotricista formada en la pràctica psicomotriu educativa i preventiva (PPA) organitzada per l’AEC. He participat en  seminaris de formació permanent de l’AEC així com  en diverses jornades organitzades per l’AEC , l’ UAB i la universitat de Vic. Col.laboradora del grup de recerca en educació psicomotriu (GREP).  

En la meva trajectòria professional la psicomotricitat m’ha aportat donar un gran valor a la primera etapa de la infància i m’ha permès posar a disposició dels infants un espai d’expressió per excel·lència on poder-se sentir reconeguts i escoltats.