El professorat del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona que forma part del GREP, imparteix docència en algunes assignatures del Grau en Educació Infantil relacionades amb la Psicomotricitat: 

- Educació Corporal i Psicomotriu en els centres d’Educació Infantil I: Obligatòria, 3r curs, 4 ECTS. 

– Educació Corporal i Psicomotriu en el centres en Educació Infantil II: Obligatòria, 4t curs, 4 ECTS. 

– Joc i Moviment en Educació Infantil: Optativa, 4t curs, 6 ECTS. 

– Treball de Fi de Grau: Obligatòria, 4t curs, 6 ECTS. 

Alguns d’aquests professors/es també pertanyen a la “Red de Evaluación Formativa y Compartida en Educación”. Utilitzen aquest tipus d’avaluació en les assignatures i realitzen cicles de Recerca-Acció a través d’activitats de “Bona Pràctica” com és el Projecte d’Aprenentatge Psicomotor Co- Tutorat (PAPCo-T, que es porta a terme en l’assignatura “Educació Corporal i Psicomotriu en el centres en Educació Infantil II”. 

En el PAPCo-T els estudiants dissenyen en grup una sessió de Psicomotricitat co-tutorats pel professorat de l’assignatura i per un/a mestre-psicomotricista d’una escola. Primer la porten a la pràctica amb els companys de la universitat i després a una escola amb un grup real d’infants.