L’activitat d’aquest Grup de Recerca pretén avançar en el reconeixement i consolidació de l’educació psicomotriu com a disciplina científica. La seva recerca gira al voltant d’identificar els factors clau i condicions bàsiques que permeten dissenyar, innovar i augmentar la qualitat del model formatiu teòric, pràctic, corporal i investigador dels mestres, psicomotricistes i recercadors en psicomotricitat, a través de l’avaluació formativa de les competències a desenvolupar, de generar nous coneixements teòric-pràctics i d’establir connexions entre la formació en l’educació superior i la pràctica en els centres educatius.

La intervenció psicomotriu a la UAB s’entén com una eina que permet el plantejament educatiu i preventiu en tot allò que fa referència al desenvolupament i aprenentatge de l’infant respectant la diversitat i l’entorn, especialment en les primeres edats de la vida.

L’etapa d’educació infantil i els primers cursos d’educació primària és on l’infant es manifesta des de la seva globalitat, i on els professionals que l’acompanyen en el seu desenvolupament  han de tenir una actuació basada en la mirada atenta, l’observació, l’escolta i l’acció.