Dedicades al nostre company Carles Font, les V Jornades es van destinar a aprofundir de manera decidida, en el paper que té EL JOC en la fonamentació de totes les dinàmiques de creixement i d’aprenentatge dels infants.