La intervenció psicomotriu a la UAB entén com una eina que permet l’abordatge el plantejament educatiu i preventiu en tot el referent al desenvolupament i aprenentatge de l’infant respectant la diversitat i l’entorn, especialment en les primeres edats de la vida.

L’etapa d’educació infantil i els primers cursos d’educació primària és on el nen es manifesta des de la seva globalitat i on els professionals que l’acompanyen en el seu desenvolupament han de tenir una actuació basada en la mirada atenta, l’observació, l’escolta i l’acció.

L’equip humà que desenvolupa aquesta àrea a la Facultat de Ciències de l’Educació ha anat creixent i consolidant-se. Una mostra són:

1. El reconeixement del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu com a grup de recerca emergent per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de Catalunya.

 2. L’organització del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys amb una mitjana de 25 participants en cadascuna d’elles.

 3. Les Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i Escola amb entre 100 i 200 participants en cada edició.

 4. La coorganització del 5è Congrés Europeu de Psicomotricitat.

 5. La col·laboració en el organirtzació de la 25th Conference EECERA (European Early Childhood Education Research Association)

El professorat d’aquesta disciplina a més de col·laborar en diferents Postgraus, Màsters i Jornades d’Espanya, a la UAB és responsable d’impartir la docència en diferents assignatures:

– De l’Grau en Educació Infantil:

    Didàctica de l’Educació Corporal en els centres d’Educació Infantil (3er curs GEH)
    Educació Psicomotriu en els centres d’Educació Infantil (4t curs GEH)
    Joc i moviment (4t curs GEH)

– De l’Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys.

– De l’Màster Universitari de Recerca en Educació:

Aquest últim Màster inclou l’especialitat d’Art, Cos i Moviment sent el primer i actualment únic Màster oficial de recerca a tot l’Estat Espanyol i Amèrica Llatina que contempla formar investigadors / es en Educació Psicomotriu.