Les línies d’investigació que segueix el GREP són les següents:

– Desenvolupament i avaluació de competències professionals psicomotrius.

– Marc teòric-pràctic de l’educació psicomotriu.

– Encaix de la psicomotricitat als centres educatius.

– Formació específica professionalitzadora i investigadora del psicomotricista.

– Avaluació formativa a la universitat.

 

Les línies de recerca que hem apuntat anteriorment són les actuals però temps enrrera el GREP ha tingut les següents:

  • La relació entre currículum i Psicomotricitat

  • L’observació en Psicomotricitat

  • Estudiar la influència de la neurologia i neurobiologia en el Desenvolupament Psicomotor.

  • Aprofundir en els principis teòrics que sustenten la Psicomotricitat.

  • Definir quin és el paper de l’adult i quin sistema d’actituds ha de complir.

  • Concretar formes d’incidir en la formació inicial, permanent, de grau, màster, postgrau i doctorat tant a nivell nacional com europeu.

  • Aprofundir en la praxis, intervenció i metodologia en l’activitat psicomotriu.

  • Establir dinàmiques, formes bàsiques i estratègies que intervenen en el procés d’individuació de l’infant.