Alguns dels doctors del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu imparteixen docència i dirigeixen Treballs Finals de Màster en el Màster Universitari de Recerca en Educació, que és el primer i actualment únic Màster oficial de recerca en tot l’Estat Espanyol i Amèrica Llatina que contempla formar a investigadors/es en Educació Psicomotriu. Aporta una visió general i transversal de la investigació educativa i permet alhora l’aprofundiment en un àmbit específic. L’especialitat d’Art, Cos i Moviment, permet desenvolupar investigació i coneixement avançat en l’educació física i esports, l’educació artística i visual, i l’educació psicomotriu. Aquesta especialitat es nodreix de l’experiència en recerca aplicada en aquests tres àmbits del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

L’objecte d’aquesta especialitat és la recerca en “Educació Física i Esports”, “Educació Artística i Visual” i “Educació Psicomotriu”, tant de manera disciplinària com interdisciplinària. S’analitzarà de manera crítica, integral i innovadora el procés de “construcció” de les identitats i la diversitat, contemplant els llenguatges, els discursos i les representacions de l’art, el cos i el moviment. L’especialitat estudia la motricitat, l’art, les relacions, l’espai i el joc, entre d’altres, des de l’àmbit de la recerca, la interacció, la innovació i la intervenció educativa. Es contrastaran diferents metodologies de recerca quantitatives i qualitatives com són entre d’altres l’observació, l’experimentació, la investigació narrativa, la recerca-acció i la indagació visual i artística. Els contextos socials es prendran en consideració i anàlisi partint d’un marc globalitzador que contempla els valors personals, les transformacions culturals, la riquesa dels espais i la diversitat de perspectives, aprenentatges i agents com a pilars educatius i formatius.

El link oficial de la UAB del MURE:
http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/recerca-en-educacio-1096480139517.html?param1=1345648391191

———————————————————————-