Amb caràcter bianual, el Grup de Recerca en Educació Psicomotriu organitza les Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola, amb l’objectiu de reunir a experts, investigadors i professionals per a parlar al voltant d’un tema d’interès. La seva organització es basa en: conferències i taules rodones amb experts nacionals i internacionals de prestigi; tallers on poder participar de forma activa i reflexionar a partir de plantejar accions pràctiques innovadores; i comunicacions que permeten compartir recerques, projectes, estratègies organitzatives, plantejaments didàctics i enfocaments diversos.