El GREP UAB contribueix al fet que hagi més investigació relacionada amb la Psicomotricitat i que aquesta sigui de qualitat.

Els seus membres tant dirigeixen com tutoritzen Tesis Doctorals en el Programa de Doctorat en Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona com en altres programes de doctorat de la mateixa universitat.

       

Tesis doctorals llegides

A continuació, es mostren les Tesis Doctorals dirigides i/o tutoritzades pels i les membres del GREP UAB.

 

Nom Tesis Doctoral: Competencias específicas del psicomotricista adquirides por profesionales especializados en Chile y su aporte a la calidad de la educación.

Nom doctoranda: Marcela Beatriz Hernández Lechuga.

Directora: Lurdes Martínez Mínguez.

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.

Data de lectura: 16/12/2022

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Nom Tesis Doctoral: La psicomotricitat com a eina de suport pel benestar infantil: Estudi de cas amb infants que tenen germans amb alteracions en el seu desenvolupament.

Nom doctorand: Francesc Porta Martínez.

Directora: Lurdes Martínez Mínguez.

Data de lectura: 30/04/2021

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a:

https://hdl.handle.net/10803/673322

  

Nom Tesis Doctoral: Del cos viscut al cos representat. Correlació entre acció, representació i cognició.

Nom doctoranda: Maria del Carmen González André.

Directora: Lurdes Martínez Mínguez.

Data de lectura: 21/12/2020.

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a: https://tesisenred.net/handle/10803/671123#page=1

Nom Tesis Doctoral: L’avaluació de les competències del psicomotricista en l’àmbit educatiu per millorar el seu desenvolupament professional.

Nom doctorand: Xavier Forcadell Drago.

Directora: Lurdes Martínez Mínguez.

Data de lectura: 14/12/2014.

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/285371

 

Tesis doctorals en curs

Nom Tesis Doctoral: La corporeïtat dels/les mestres d’Educació Infantil: orientacions per a la seva formació inicial.

Nom doctoranda: Laura Moya Prados.

Directores: Silvia Blanch Gelabert i Lurdes Martínez Mínguez.

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Nom Tesis Doctoral: Educar para el juego simbólico y juego dramático en Educación Infantil (3-6 años).

Nom doctoranda: Ana Catarina Neves.

Directora: Carolina Nieva Boza i Lurdes Martínez Mínguez.

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Nom Tesis Doctoral: La iniciació esportiva des d’una mirada psicomotriu. Impacte d’una pràctica globalitzada en el perfil psicomotor i la percepció de competència i motivació en infants de 8 a 12 anys.

Nom doctorand: Sergi Vallverdú Martínez.

Directora: Lurdes Martínez Mínguez.

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Nom Tesis Doctoral: La formació del i la tècnica en educació infantil des de les perspectives de Pikler, Aucouturier i Malaguzzi: cos, moviment i construcció del pensament de l’infant.

Nom doctoranda: Anna Soler Pallàs

Directora: Carolina Nieva Boza i Lurdes Martínez Mínguez.

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Nom Tesis Doctoral: La educación física como medio favorecedor de actitudes y valores para la inclusión social en el alumnado del primer año de la educación secundaria obligatoria.

Nom doctoranda: Daisy Espinola González.

Directora: Carolina Nieva Boza i Francesc Porta Martínez.

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona.