El curs 2012-2013 el Grup de Recerca va investigar el tema de “La Psicomotricitat i el Currículum”, posant en evidència la necessitat de la Psicomotricitat en els Projectes Educatius de les escoles, malgrat no existir encara el seu reconeixement oficial, convertint-se després en el tema principal de les VII Jornades.