El tema escollit a les VI Jornades va ser l’OBSERVACIÓ. L’observació, com a eina per a comprendre el sentit de l’expressivitat de l’infant. L’observació, com a eina utilitzada a l’avaluació. L’observació, com una actitud personal, necessària per a acompanyar la maduració psicològica dels infants. L’observació, com un pal de paller de la formació del psicomotricista en les vessants teòrica, pedagògica i personal. L’observació, com un procés de transformació a partir de la interacció entre l’adult i l’infant.

 

——————– Tríptic informatiu de les VI Jornades:

 

—————– Publicació de les VI Jornades

 

 

————— Vídeo resum de les Jornades: