Títol: Avaluació de competències als Treballs fi d’Estudis (Grau i Màster) en la formació inicial del professorat d’Educació Física.

Convocatòria de Projectes R+D+i “Reptes Recerca” corresponent al Programa Estatal d’R+D+i Orientada als Reptes de la Societat, BOE 201, dilluns 20 agost de 2018.

Referència: RTI2018-093292-B-I00.

Durada 3 anys. Data inici: 01/01/2019 i data finalització: 30/09/2022.

Investigadores principals: Dra. Rosario Romero Martín (Universitat de Saragossa) i Eloisa Lorente Català (Universitat de Lleida-INEFC).

Import atorgat: 27.467 €.

Títol: Autoavaluació de competències dels estudiants i desenvolupament professional dels mestres. Millora de la pràctica i innovació docent treballant per projectes d’aprenentatge psicomotors co-tutorats universitat-escola.

Convocatòria d’Ajuts de recerca per a la millora de la Formació Inicial de Mestres (ARMIF), (DOGC núm. 7461 de 26 de setembre de 2017) de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Referència: 2017-ARMIF-00013.

Data d’inici: 20/06/2018 i data final: 20/12/2020.

Investigadora principal: Dra. Lurdes Martínez Mínguez. nº investigadors: 20.

Import atorgat: 25.000€

Títol: Millora i innovació en la formació psicomotriu inicial de mestres. Anàlisi de mecanismes de vinculació d’aprenentatges teòrics amb pràctica real a les escoles fent ús de metodologies actives i avaluació formativa.

Convocatòria d’Ajuts de recerca en millora i innovació en la formació inicial de mestres per a les titulacions impartides a les universitats participants en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF 2014), de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Convocatòria ECO/2788/2013 de 20 de desembre.

Referència: 2014-ARMIF-00031. Modalitat: 2.

Durada: 1 any (2014-2015)

Investigadora principal: Dra. Lurdes Martínez Mínguez. nº investigadores: 5.

Import atorgat: 10.500€.

Títol: Les competències docents en la formació inicial del professorat d’educació física.

Convocatòria Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, dins el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016.

Referència: EDU 2013-42024-R.

Durada: 3 anys (2013-2016).

Investigadors Principals: Víctor Manuel López Pastor i Antonio Fraile Aranda (Universitat de Valladolid).

Pressupost: 35.000 €.

Títol: L’avaluació en la formació inicial del professorat deducació física.

Convocatòria del Pla Nacional de Projectes R+D+i (2008-2011) (BOE del 31/12/2009). Projectes de recerca fonamental no orientada. Tipus B.

Referència: EDU 2010-19637 (Subprograma EDUC)

3 anys de durada (2010-2012).

Investigador Principal: Dr. Antonio Fraile Aranda (Universitat de Valladolid).

Import: 26.000 €.

Títol: Avaluació formativa, metodologies actives i desenvolupament de competències professionals en la formació inicial del Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Física davant l’EEES. Anàlisi de les assignatures impartides pel professorat de la Unitat d’Educació Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria d’Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes de l’any 2010 (MQD) de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Resolució IUE/2797/2010, de 2 d’agost (DOGC núm. 5708-6.9.2010).

Referència: 2010 MQD 117.