El Grup de Recerca d’Educació Psicomotriu neix com a resultat de la inquietud d’un conjunt de docents de diferents nivells educatius (Educació Infantil, Primària i Superior) per avançar en el reconeixement i consolidació de l’educació psicomotriu com a disciplina científica, escolar, universitària i professional.

Els fonaments d’aquest grup s’han anat posant lentament. El curs 1998-1999 i l’any 2000, professorat d’educació corporal i psicomotriu de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i mestres en actiu de les escoles catalanes van iniciar la primera edició del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys i de les Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i Escola, respectivament. Activitats que en l’actualitat segueixen sent responsabilitat d’aquest Grup de Recerca.

L’any 2006, es crea el Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor (Referència 1390) a l’obtenir el reconeixement com a grup de recerca de la UAB, embrió de l’actual Grup de Recerca en Educació Psicomotriu, reconegut com a Grup de Recerca Emergent per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR) l’any 2014.

El Grup està format per professorat de la Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB que imparteix docència en el Grau en Educació Infantil, i per persones externes de reconegut prestigi dins del camp professional de la psicomotricitat i mestres en actiu de diferents escoles catalanes que estan formades i vetllen per a la millora d’aquesta disciplina.