El GREP UAB contribueix al fet que hagi més investigació relacionada amb la Psicomotricitat i que aquesta sigui de qualitat. 

Els seus membres dirigeixen Treballs de Fi d’Estudis (TFE) del Grau d’Educació Infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona dins de la línia “El cos a l’escola” (Unitat Corporal, Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal). 

A continuació, es mostren els TFE tutoritzats pels i les membres del GREP UAB. 

 

CURS 2022-2023

Nom TFE: Orientacions pel desenvolupament de sessions de Psicomotricitat a l’escola de Can Manent.
Nom estudiant: Alba Echevarria Net.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

Nom TFE: Creació d’un espai de pati per treballar l’esquema corporal a l’educació infantil.
Nom estudiant: Carla Codosal Mancera.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

 

CURS 2021-2022

Nom TFE: El cos a l’escola. Mestres i infants. Els/Les especialistes de psicomotricitat realment estan preparats/des per portar a terme el primer cicle d’educació primària?
Nom estudiant: Cristina Norza Luengo.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

 

CURS 2020-2021

Nom TFE: El rol i l’actitud de l’adult en la Pràctica Psicomotriu Aucouturier. 5 experiències pràctiques.
Nom estudiant: Mònica Zafra Fosas.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

 

Nom TFE: El Ioga com a eina educativa que fomenta l’educació emocional en infants de 4 i 5 anys.
Nom estudiant: Meritxell Garcia Coma.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

 

Nom TFE: Les falques motrius com a eina educativa en dues aules de P5.
Nom estudiant: Carla Gutiérrez Romero.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

 

Nom TFE: Educació Psicomotriu interdisciplinar: Les instal·lacions artístiques vistes des de l’àmbit de la logicomatemàtica.
Nom estudiant: Carla Doménech Torres.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

 

CURS 2019-2020 

Nom TFE: Sexualitat Infantil. 
Nom estudiant: Miriam Benitez Martorí. 

Tutora: Mº del Mar Pérez Martín. 
 

Nom TFE: Estimuls visuals i esquema corporal. 

Nom estudiant: Cristina Garcia Marcen. 

Tutora: Mº del Mar Pérez Martín. 

 

Nom TFE: Importància del joc al desenvolupament físic i motriu a les primeres edats. 

Nom estudiant: Luis Lopez Gómez. 

Tutora: Mº del Mar Pérez Martín. 

 

Nom TFE: Els peus descalços a l’escola bressol 

Nom estudiant: Andrea Melgarejo Villar 

Tutora: Mº del Mar Pérez Martín. 

 

CURS 2016-2017 

Nom TFE: La pràctica psicomotriu en la primera infància. 
Nom estudiant: Anabel Fortea Rodríguez. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 
Amb qualificació de premi extraordinari amb Matrícula d’Honor. 

 

Nom TFE: Pràctica psicomotriu d’ajuda per a nens amb necessitats educatives específiques de l’Escola Mestre Pla de Castellar del Vallès.
Nom estudiant: Anna Garrido Vilaseca i Judit Pons Rabat. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 
Amb qualificació de premi extraordinari amb Matrícula d’Honor. 

 

CURS 2015-2016 

Nom TFE: La comunicació corporal en la relació mestre-infant a una aula d’Educació Infantil anglesa i catalana. 
Nom estudiant: Lídia Bernal Díaz. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

Nom TFE: Anàlisi comparativa de les diferents presències del cos durant a jornada escolar en dos centres de segon cicle d’Educació Infantil. 
Nom estudiant: Nerea Olea Prat 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

CURS 2013-2014 

Nom TFE: Emocions: un aprenentatge ple de significat pels infants. 
Nom estudiant: Estefania Velasco Albarracín. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

Nom TFE: El massatge infantil. Un món sensorial.  
Nom estudiant: Patricia Muñoz Rodríguez. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

Nom TFE: Juguem amb el cos. Construïm resiliència. 
Nom estudiant: Úrsula Funes Botia. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

Nom TFE: CORP-O-ralment. 
Nom estudiant: Anabel Verón Calero. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

CURS 2012-2013 

Nom TFE: Importància de la psicomotricitat a l’escola bressol. És possible incorporar la pràctica psicomotriu Aucouturier a una escola bressol amb ideologia Pickler? 
Nom estudiant: Arantxa Ramos Aivar. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

Nom TFE: Elaboració d’una pauta d’observació sobre l’infant en psicomotricitat. 
Nom estudiant: Lídia Castellví Roca. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

Nom TFE: Els cent llenguatges en el cos del mestre. Contrastos entre Reggio i la UAB 
Nom estudiant: Meritxell Pie Pérez. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

Amb qualificació premi extraordinari amb Matrícula d’Honor .

 

Nom TFE: Com afecta el cos del mestre al seu estil docent. 
Nom estudiant: Estefania Riba Artés. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

Nom TFE: Ajudar a néixer la psicomotricitat a l’escola. 
Nom estudiant: Cristina Vega Núñez. 

Tutora: Lurdes Martínez Mínguez.