Els membres d’honor del GREP és una esquisida selecció de les personalitats més destacades en el món de la Psicomotricitat catalana i mundial. A més, han estat membres del GREP anys endarrera. Podem dir que tenim el gran plaer de presentar a:

ANTÓN ROSERA, MONTSERRAT

Sóc mestra d’Educació Primària, mestra d’Educació Infantil, llicenciada i doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (Premi Extraordinari de Doctorat)

Actualment sóc professora d’universitat jubilada del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB a la Facultat de Ciències de l ‘Educació de la UAB.

He estat mestra i directora a l’Escola Bellaterra. A més de formadora de mestres. assessora a centres educatius i a Ajuntaments en polítiques municipals d’atenció a la petita infancia.

Per altra banda vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Pràcticum de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB (2002-2008); directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB (2008-2014).

He participat, coordinat i dirigit Programes de Postgrau a la UAB i en d’altres Universitats Espanyoles.

He realitzat estades i col·laboracions amb Universitats catalanes; espanyoles i de diferents països europeus i llatinoamericans.

He publicat llibres i articles de temàtiques d’Educació Infantil; Educació Especial, Psicomtricidad; Organització del Pràcticum en la Formació inicial d’Educació.

Sóc membre de consells de redacció de diverses publicacions pedagògiques i de l’àmbit psicomotriu. I també membre de Comitè Organitzador i Científic en Congressos Nacionals i Internacionals.