Les IV Jornades van anar agafant cos a partir de dubtes i interrogants que ens estaven portant a reflexionar sobre la Psicomotricitat: Què és el que la defineix? Què és el que la fa propera i l’obre a perspectives més àmplies? Certament que hi ha continguts consolidats i consensuats, però la certesa mai és absoluta. Els qüestionaments són l’origen de noves descobertes. es va intentar encetar una reflexió sobre els aspectes que van lligats a la globalitat corporal tant des de la vivència com des de la conceptualització.