Les darreres notícies més actuals les trobareu a la pàgina inicial: https://webs.uab.cat/grepuab/

Esperem que us siguin del vostre interès i les trobeu fàcilment.