El professorat doctor del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat autònoma de Barcelona (UAB) que forma part del GREP UAB, dirigeix i/o tutoritza Tesis Doctorals relacionades amb la Psicomotricitat.

La línia de Recerca en la qual s’emmarquen aquestes Tesis Doctorals és “educació musical, plàstica i corporal” de l’Àmbit de Didàctica Musical, Plàstica i Corporal, que forma part del Doctorat en Educació de la UAB.

Algunes de les línies de recerca que desenvolupem en les Tesis Doctorals que dirigim i/o tutoritzem són:

– Desenvolupament psicomotor.

– Educació psicomotriu en els centres educatius.

– Avaluació de competències, formació i desenvolupament professional del psicomotricista.

– Avaluació de competències, formació i desenvolupament professional de mestres en l’àmbit de la Psicomotricitat.

– Corporeïtat.

 

De les tesis doctorals dirigides pels membres del GREP, actualment s’han llegit dues i es troben en curs 4 més. Totes elles pretenen donar rigor científic a aquesta disciplina i puguin contribuir al seu reconeixement com a professió.