2020

Martínez-Mínguez, L., Moya, L. i Nieva, C. (2020). Autoevaluación de competencias profesionales psicomotrices durante la formación inicial de maestros de educación infantil. Congreso Internacional EVALTrends2020: “Evaluación en contextos formativos”. 25, 26 i 27 de febrero de 2020. Cadiz.

Nieva, C. i Martínez-Mínguez, L. (2020). Importance of project of Co-Oriented Psychomotor Learning (PCo-OPL) to the acquisition of professional skills of students and professional developed of teacher. BERA. Global Perspectives: Educational Leadership. June, 18 and 19th.

2019

Cañabate, D., (2020). Nogué, LL., Lara, M. i Forcadell, X. (2019). La evaluación formativa en Proyectos de Aprendizaje Psicomotor Co.Tutorados (PAPCo-T): percepciones del profesorado y de los maestros-psicomotricistas. VI Congreso Internacional y XXVII Nacional de Educación Física. 23, 24 i 25 d’octubre de 2019. Palma de Mallorca.

Cortés, P., Bru, E., Llavina, N. i Aguilà, S. (2019). La influència d’un Projecte d’Aprenentatge Psicomotor Co-Tutoritzat en quatre mestres-psicomotricistes. X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. L’adult: una presència que acompanya. 8 i 9 de novembre de 2019. Barcelona.

Forcadell, X. (2019). El grau en psicomotricitat: una realitat possible. X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. L’adult: una presència que acompanya. 8 i 9 de novembre de 2019. Barcelona.

Forcadell, X. (2019). El reto de preparar un espectáculo de acrosport cooperativamente. VI Congreso Internacional i XXVII Nacional de Educación Física. 23, 24 i 25 d’octubre de 2019. Palma de Mallorca.

González, M.C. i Martínez-Mínguez, L. (2019). Del cos viscut al cos representat. (Cor)- relació entre acció i cognició. X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. L’adult: una presència que acompanya. 8 i 9 de novembre de 2019. Barcelona.

Marín, E. (2019). Relat d’una experiència compartida. X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. L’adult: una presència que acompanya. 8 i 9 de novembre de 2019. Barcelona.

Martínez-Mínguez, L. i Moya, L. (2019). Instrument per autoavaluar les competències professionals psicomotrius dels Mestres d’Educació Infantil. X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. L’adult: una presència que acompanya. 8 i 9 de novembre de 2019. Barcelona.

Nieva, C., Moya, L., i Martínez-Mínguez, L. (2019). La evaluación formativa en Proyectos de Aprendizaje Psicomotor Co-Tutorados (PAPCo-T): percepciones del estudiantado sobre su adquisición de competencias profesionales psicomotrices. VI Congreso Internacional y XXVII Nacional de Educación Física. 23, 24 i 25 d’octubre de 2019. Palma de Mallorca.

Nieva, C., Moya, L., Martínez-Mínguez, L.. i Cortés, P. (2019). Evaluación Formativa en los Proyectos de Aprendizaje Tutorados en la Formación Inicial del Profesorado. VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación en Educación de la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa. 4 i 5 de juliol 2019. Lleida.

Pérez, M. i Agudo, C. (2019). De la Universitat a l’escola bressol: les estudiants del PAPCo-T porten la psicomotricitat a l’escola. X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. L’adult: una presència que acompanya. 8 i 9 de novembre de 2019. Barcelona.

Ruiz, S. i Mas, M. (2019). Un conte, dues maneres de viure’l psicomotriument en funció del plantejament de l’adult.  X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. L’adult: una presència que acompanya. 8 i 9 de novembre de 2019. Barcelona.

2018

Cortés, P. i Bru, E. (2018). Proyecto de aprendizaje psicomotor cotutorizado: La influencia de éste en la labor docente de dos maestros psicomotricistas. VI Congreso Estatal de Psicomotricidad. Psicomotricidad: más vale prevenir. 16 i 17 de Novembre de 2018. Madrid.

Esteban, L. (2018). L’escola com a lloc. L’espai com a escenari d’aprenentatge. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i X. Forcadell (Actes de les IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. Els Espais) (pp. 149-152). Barcelona.

Martínez-Mínguez, L., Rota, J. i Moya, L. (2018). Las comptetencias del Trabajo corporal en la formción de psicomotricistas. VI Congreso Estatal de Psicomotricidad. Psicomotricidad: más vale prevenir. 16 i 17 de Novembre de 2018. Madrid.

Martínez-Mínguez, L., Rota, J. i Moya, L. (2018). De la vivència de l’espai a la seva conceptualització: una experiència en la formació del psicomotricista. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i X. Forcadell (Actes de les IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. Els Espais) (pp. 100-106). Barcelona.

Mas, M., Xandri, M., Almuedo, M. i Lluesma, À. (2018). Traç i Psicomotricitat: Un diàleg entre els diferents espais. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i X. Forcadell (Actes de les IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. Els Espais) (pp. 160-166). Barcelona.

Moya, L. (2018). La percepción de los maestros de Educación Infantil sobre su corporeidad en relación con su labor docente. VI Congreso Estatal de Psicomotricidad. Psicomotricidad: más vale prevenir. 16 i 17 de Novembre de 2018. Madrid.

Moya, L., Cortés, P., Nieva, C. i Martínez-Mínguez, L., (2018). La documentación pedagògica como herramienta de aprendizaje en la formación inicial de los maestros de educación infantil a través de proyectos de aprendizaje tutorizados. VII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación en Educación de la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa. 5 i 6 de juliol de 2018. Saragossa.

Martínez-Mínguez, L., Moya, L. i Cortés, P. (2018). Diagrama de Bitácola Competencial en el Grupo 61: Instrumentos de evaluación del proceso de resolución de los estudiantes de un problema autodetectado.En A.Ramírez y M.P. Gutiérrez. XI Congreso de Evaluación Formativa y Compartida (Actas del Congreso) (pp. 25-44). Córdoba: Don Folio. Recuperat de: https://www.researchgate.net/profile/Sonia_Asun/publication/332614464_Exploracion_de_las_emociones_

vivenciadas_por_los_estudiantes_en_la_evaluacion_formativa_y_autentica/links/

5d5c1f5d45851521025411ba/Exploracion-de-las-emociones-vivenciadas-

por-los-estudiantes-en-la-evaluacion-formativa-y-autentica.pdf ISBN 978-84-17171-41-4.

Moya, L., Martínez-Mínguez, L. i Cortés, P. (2018). Diagrama de Bitácola Competencial en el Grupo 62: Instrumentos de evaluación del proceso de resolución de los estudiantes de un problema autodetectado. En A.Ramírez y M.P. Gutiérrez. XI Congreso de Evaluación Formativa y Compartida (Actas del Congreso) (pp. 45-64). Córdoba: Don Folio. Recuperat de: https://www.researchgate.net/profile/Sonia_Asun/publication/332614464_Exploracion_de_las_emociones_

vivenciadas_por_los_estudiantes_en_la_evaluacion_formativa_y_autentica/links/

5d5c1f5d45851521025411ba/Exploracion-de-las-emociones-vivenciadas-

por-los-estudiantes-en-la-evaluacion-formativa-y-autentica.pdf ISBN 978-84-17171-41-4.

Moya, M. (2018). L’espai com a factor d’intervenció en la construcció de la corporeïtat en l’infant de 0 a 3 anys. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i X. Forcadell (Actes de les IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. Els Espais) (pp. 131-137). Barcelona.

Pérez Arellano; M. i Forcadell, X. (2018). L’aire lliure: un espai per treballar la psicomotricitat. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i X. Forcadell (Actes de les IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. Els Espais) (pp. 117-121). Barcelona.

Porta, F. (2018). La Psicomotricitat com a eina de suport pel benestar infantil: Estudi de cas amb germans amb discapacitat. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i X. Forcadell (Actes de les IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. Els Espais) (pp. 137-144). Barcelona.

2017

Martínez-Mínguez, L. i Nieva, C. (2017). Proyecto de aprendizaje tutorado: sesión de psicomotricidad. Buena pràctica para estudiantes y profesorado del grado en Educación Infantil de la UAB.  X Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida:  “Buenas prácticas docentes”. 3 i 4 de juny del 2017. León. 

Nieva, C. i Martínez-Mínguez, L. (2017). Proyecto de aprendizaje tutorado: sesión de psicomotricidad. Buena pràctica para maestros-psicomotricstas de escuelas de infantil y primaria de Barcelona en colaboración con la UAB.  X Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida:  “Buenas prácticas docentes”. 3 i 4 de juny del 2017. León. 

Nieva, C., Moya, L., Martínez-Mínguez, L., i Cortés, P. (2017). Tutoría acadèmica compartida en Proyectos de Aprendizaje Tutorados: Percepciones de estudiantes y docentes. VI Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación en Educación de la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa. 29 i 30 de Juny del 2017. Bilbao.

2016

Bru, E. i Sarri, E. (2016). Vivència del moviment a l’escola Ítaca. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i J. Rota (Actes de les VIII Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. El Moviment) (pp. 93-96). Barcelona.

Cortés, P. (2016). L’Educació Física des de l’Aprenentatge per Projectes.  A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i J. Rota (Actes de les VIII Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. El Moviment) (pp. 109-111). Barcelona.

Martínez-Mínguez, L. (2016). Projecte d’Aprenentatge Tutorat: “buenas pràcticas” en el grup 61 del Grau d’Educació Infantil de la UAB. A M.A. Pérez-Pueyo, C. Díaz-Fernández, C. Gutiérrez i D. Hortigüela. I Jornadas de Buenas Prácticas en Evaluación Formativa en Docencia Universitaria (Actas de las Jornadas) (pp. 296-325). León: Grupo IFAHE (Universidad de León).

Martínez-Mínguez, L. (2016). Self-assessment of professional psychomotor competences in Teacher Training Early Childhood Education. A WFATE-World Federation of Associations for Teacher Education. Conference Guidebook Fourth Biennial International Conference. Innovation in Teacher Education within a Global Context (p. 102). Barcelona: WFATE-World Federation of Associations for Teacher Education and Col·legi Oficial de Llicenciats de Catalunya i Societat Catalana de Pedagogia.

Mas, M. (2016). Projecte de Psicomotricitat a 0-3 anys. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i J. Rota (Actes de les VIII Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. El Moviment) (pp. 87-90). Barcelona.

Moya, L. (2016). Análisis comparativo de la formación personal corpórea en los estudios iniciales de Maestro de Educación Infantil de Cataluña: Resultados Cuantitativos. Universidad de Sevilla: Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Sevilla.

Moya, L. (2016). Projecto de Aprendizaje Tutorado: “Buena práctica” en el grupo 62 del grado de Educación Infantil de la UAB. En M.A. Pérez-Pueyo, C. Díaz-Fernández, C. Gutiérrez i D. Hortigüela. I Jornadas de Buenas Prácticas en Evaluación Formativa en Docencia Universitaria (Actes de les Jornades) (pp. 354-364). León: Grupo IFAHE (Universidad de León). Recuperat de https://buleria.unileon.es/handle/10612/5678

Nieva, C. (2016). La presa de decisions del professorat d’Educació Física en relació amb la inclusió de noies immigrants. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i J. Rota (Actes de les VIII Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. El Moviment) (pp. 103-105). Barcelona.

Pérez, M. (2016). Proyecto de Aprendizaje Tutorado: “buenas prácticas” en el grupo 62 del Grado de Educación Infantil de la UAB. A M. A. Pérez-Pueyo, C. Díaz-Fernández, C. Gutiérrez i D. Hortigüela. I Jornadas de Buenas Prácticas en Evaluación Formativa en Docencia Universitaria (Actes de les Jornades) (pp. 296-325). León: Grupo IFAHE (Universidad de León).

Pérez, M. (2016). El moviment en el Currículum al primer cicle d’Educació Infantil. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i J. Rota (Actes de les VIII Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. El Moviment) (pp. 85-86). Barcelona.

Porta, F. (2016). La Psicomotricitat com a eina de suport per l’infant amb alteracions. A L. Martínez-Mínguez, L. Moya, M. Anton, M. i J. Rota (Actes de les VIII Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola. El Moviment) (pp.111-113). Barcelona.

2015

Cañabate, D., Nogué, L., Mara, M., Moya, L. and Pérez, M. (2015). The accompanying of psychomotricians in the acquisition of professional psychomotor competences. Abstract Book 25 th EECERA Annual Conference “Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood, (pàg. 298). Barcelona: EECERA.

Cañabate, D. i Martínez-Mínguez, L. (2015). Avaluació formativa i compartida de competències professionals psicomotrius en la formació inicial del professorat. V Congrés Internacional UNIVEST’15 “Els Reptes de Millorar l’avaluació”, (pp 132-136). Girona: Universitat de Girona.

Forcadell, X., Martínez-Mínguez, L. i Camps, M. (2015). The assessment of competences of the psychomotricist in the education sphere to improve his professional development. A Abstract Book 25 th EECERA Annual Conference “Innovation, Experimentation and Adventure in EarlyChildhood, (pàg. 297). Barcelona: EECERA.

Martínez-Mínguez, L., Moya, L., Forcadell, X., Sánchez, C. i Teixidó, L. (2015). Self-assessment of professional psychomotor competences. Abstract Book 25 th EECERA Annual Conference “Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood, pp. 297-298. Barcelona: EECERA.

Martínez-Mínguez, L. i Moya, L. (2015). El acompañamiento del profesor universitario y del maestro de escuela en la adquisición de competencias profesionales psicomotrices. A Actos CIMIE 15 – 4º Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educactiva Disponible en: http://amieedu.org/actascimie15/wp-content/uploads/2016/06/Contribution421_final.pdf. València

Martínez-Mínguez, L. (2015). Proyecto docente psicomotriz “buenas prácticas” en el Grado de Educación Infantil de la UAB. A González, N., Salcines, I. i García, I. (Coords.). Tendencias emergentes en evaluación formativa y compartida en docencia. El papel de las nuevas tecnologías.IX Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida en Docencia Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria, (pp. 1.093-1.120). Santander: Universidad de Cantabria.

Pérez, M. (2015). Hipatia’s laboratory. Abstract Book 25 th EECERA Annual Conference “Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood. Barcelona: EECERA.

2014

Forcadell, X. (2014). La formación del docente en psicomotricidad: pasado, presente y… futuro?. A Fernández, A. ( Coord.)  El cuerpo de la Psicomotricidad. 5º Congreso Estatal de Psicomotricidad de la FAPee, (pp.239-247). Tenerife.

Martínez-Mínguez, L i Antón, M. (2014). La Psicomotricidad en el Màster Universitario de Investigación en Educación de la UAB.. A Fernández A. ( Coord.)  El cuerpo de la Psicomotricidad. 5º Congreso Estatal de Psicomotricidad de la FAPee, (pp. 231-238). Tenerife.

Martínez-Mínguez. L., Antón, M., Rota, J., Forcadell, X., Pérez, M. i Guerao, C. (2014). Grupo de Investigación en Educación Psicomotriz de la UAB: investigación, formación y transferencia de conocimiento. A Fernández, A. ( Coord.)  El cuerpo de la Psicomotricidad. 5º Congreso Estatal de Psicomotricidad de la FAPee, (pp. 224-230). Tenerife.

Martínez-Mínguez, L., Flores, G. i Guerao, C. (2014). Relación entre la calidad docente y la evaluación formativa. Estudio de caso de la asignatura de Educación Psicomotriz en al Educación Infantil. A M.T. Ramiro, i T.Ramiro-Sánchez. (Comp.) . Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XI FECIES. (p. 22).Granada: Asociación Española de Psicología Conductual.

Moya, L. (2014). La formación personal corpórea en los estudios de Maestro/a de Educación Infantil en Cataluña. V Congreso Estatal de Psicomotricidad. El cuerpo de la psicomotricidad. 7 i 8 de Novembre de 2014. Tenerife. Recuperat de: http://psicomotricistas.es/wp-content/uploads/2015/03/3_COMUNICACIONES.pdf

Pérez, M. (2014). La presencia de la psicomotricidad en el currículum del primer ciclo de Educación Infantil de Cataluña. A Fernández, A. ( Coord.)  El cuerpo de la Psicomotricidad. 5º Congreso Estatal de Psicomotricidad de la FAPee, (pp. 276-283). Tenerife.

Rota, J. (2014). El trabajo corporal en el interior del proceso de formación del psicomotricista. A Fernández, A. ( Coord.)  El cuerpo de la Psicomotricidad. 5º Congreso Estatal de Psicomotricidad de la FAPee, (pp. 197-204). Tenerife.

2013

Martínez-Mínguez, L. (2013). Relació entre la qualitat docent i l’avaluació formativa. Estudi de cas de l’assignatura d’Educació Psicomotriu en l’Educació Infantil. A V.M. Pastor, C. Vallès i R.Monjas (coord.). VIII Congrés internacional d’Avaluació Formativa en Docència Universitària. L’Avaluació de Competències en Educació Superior, (pp. 1-16.) Actes en CD-Rom, Taula III, 3.13. Segòvia: Universitat de Valladolid.

Martínez-Mínguez, L. (2013). Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys. A 5th. European Congress of Psychomotricity. Different facts of Psychomotricity. Actas en CR-Rom. Mesa  de Investigación, Formación i Psicomotricidad, (pp.161-166). Barcelona: FAPee.

2012

Martínez-Mínguez. L. (2012). Efectes en els grups nombrosos en l’avaluació formativa: estudi de cas de l’assignatura de Didàctica de l’Educació Corporal en l’Educació Infantil. A VV.AA. VII Congrés Nacional d’Avaluació Formativa en Docència Universitària, (pp. 233-244). Vic. Universitat de Vic. Actes en CD-Rom.

2010

Martínez-Mínguez, L. (2010). La asignatura de Desarrollo Psicomotor. Informe de evaluación formativa. A Pastor, J.L .; Muros, B .; Luis, J. C. La Evaluación Formativa en el Contexto Internacional de la Convergencia Europea, (pp. 262-277). Segovia: Universidad de Valladolid. Actas en CD-Rom, Mesa III.

Martínez-Mínguez, L. (2010). Avaluació Formativa en Docència Universitària: el cas de l’Desenvolupament Psicomotor a la UAB. A M.A.Torralba, P. Gutiérrez, M, de Fuentes, M., Calvo, J., Cardozo, J.F. A V Congrés Internacional XXVI Congrés Nacional Educació Física, (pp. 34-36). Barcelona. Universitat de Barcelona, ​​Actes en CD-Rom, Innovacions.

2009

Martínez-Mínguez. L. (2009). Informe d’experiència d’avaluació formativa: desenvolupament psicomotor 2008-2009 a la UAB. A V.M. López, C. Vallès, R. Monges.Actas del IV Congreso Internacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria, (pp. 1-19). Segovia: E.U. de Magisterio de Segovia-Universidad de Valladolid. Actas en CD-Rom, mesa 1.

2008

Martínez-Mínguez. L. (2008). Desenvolupament Psicomotor: activitats i instruments d’avaluació formativa. A M. Capllonch ,. et al. III Congrés Nacional d’Avaluació Formativa a la Universitat, (pp. 1-31). Barcelona: INDE. Actes en CD-Rom.

2007

Martínez-Mínguez, L. (2007). ¿Quién aprende más con la Evaluación formativa, el profesor o el alumno?. A Navarro-Adelantado, V. II Jornadas de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria, (pp. 1-22). La Laguna: CEP La Laguna – Universidad de La Laguna. Actas en CD-Rom, mesa 3.

Buscó, F., Martínez-Mínguez, L., Martín, M., Camerino, O., Peire, T., Julian, J. A., Capllonch, M., Padrós, M. i Estrada, J. (2007). La red de evaluación formativa y compartida en docencia universitaria como formación permanente y desarrollo profesional del docente universitario. A Navarro-Avanzado, V. II Jornadas de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria, (pp. 1-11). La Laguna: CEP La Laguna – Universidad de La Laguna. Actos en CD-ROM, tabla 1.