Títol del projecte: Aprenentatge Basat en la Investigació (ABI). Un model d’aprenentatge seqüencial en les assignatures de grau de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Projecte concedit a la convocatòria del Programa Intern de Millora i Innovació Docent
2022, de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Període de 11 mesos. Import atorgat: 1.000€.  Investigadora principal: Dra. Mercè
Jariot Garcia. Nº investigadores: 15.

Títol del projecte: La integració de la recerca en la docència en els graus d’Educació a la Facultat: diagnosi i estratègies d’acció.

Projecte concedit a la convocatòria del Programa Intern de Millora i Innovació Docent 2021, de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Període de 5 mesos. Import atorgat: 2.000€.  Investigadora principal: Dra. Laura Arnau Sabates. Nº investigadores:
14.

Títol del projecte: Projecte d’innovació OQD- La interacció docència-investigació:
aplicació de l’aprenentatge basat en la recerca en els graus d’Educació. Període: de
1/9/21 a 1/11/22. Import atorgat: 720 €. Investigadora principal: Dra. Laura Arnau
Sabates. Nº investigadores: 16.

Títol del projecte: Impulsar la col.laboració entre les assignatures obligatòries de 4t del Grau en Educació Infantil per treballar de forma interdisciplinària i per projectes propers a la realitat de l’escola infantil. 

Projecte concedit a la convocatòria del Programa Intern de  Millorar i Innovació Docent 2021, de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Resolució de 27 de juny de 2021. De 7 mesos de durada. Import atorgat: 2.000€. Investigadora principal: Dra. Jèssica Pérez Moreno. Nº
investigadors: 10.

Títol del projecte: Posar en marxa el Laboratori d’Infantil dotant-lo de material didàctic i manipulatiu innovador per millorar la docència de diferents assignatures i àrees de coneixement del Grau en Educació Infantil. 

Projecte concedit a la convocatòria del Programa Intern de  Millorar i Innovació Docent 2019, de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Resolució de 27 de maig de 2019.

De 7 mesos de durada. Import atorgat: 2.000€. Investigadora principal: Dra. Lurdes
Martínez Mínguez. Nº investigadors: 13

Títol del projecte: Laboratori d’Infantil. 

Projecte concedit a la convocatòria del
Programa Intern de  Millorar i Innovació Docent 2018, de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Resolució de 24 de juliol de 2018.


De 5 mesos de durada. Import atorgat: 2.500€. Investigadora principal: Dra. Sílvia
Blanch Gelabert. Nº investigadors: 9.

Títol del projecte: Avaluació formativa, metodologies actives i desenvolupament de
competències professionals en la formació inicial del Mestre d’Educació Infantil i
d’Educació Física davant l’EEES. Anàlisi de les assignatures impartides pel professorat de la Unitat d’Educació Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Convocatòria d’Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes de l’any 2010 (MQD) de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Resolució IUE/2797/2010, de 2 d’agost (DOGC núm. 5708-6.9.2010). Referència: 2010 MQD 117.