Continua la campanya del 2019

Les excavacions de l’any 2019 van començar el mes de maig concentrant-se en la part més occidental del fòrum, propera a l’església. En aquesta zona de l’antiga sagrera s’havien detectat una sèrie de tombes que per les seves característiques i cota, s’assemblaven a les tombes excavades en el 2014. Les tombes del 2014 s’havien datat […]