Aquest dimarts, 18 d’abril, arrenca una nova temporada d’excavacions al fòrum romà Iulia Libica de Llívia. Els treballs d’excavació al fòrum romà de Iulia Libica estan liderats per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). En el projecte hi col·laboren la Diputació de Girona i la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat-Servei d’Arqueologia. Els treballs d’excavació són dirigits pels arqueòlegs Cèsar Carreras, Òscar Trullàs i Jordi Guàrdia. Hi participa, també, l’empresa Arqueòlegs.cat .

Fig.1: Inici de l’excavació a l’espai central del fòrum

Els serveis i els subministraments que passaven pel mig del jaciment (electricitat, aigua i gas) ja van ser trets a últims de l’any passat —i canalitzats per una zona diferent—, la qual cosa permetrà que els treballs d’excavació es focalitzin en la part més central del jaciment, al lloc a on estava situada la rasa del gas i de l’electricitat. A la finalització d’aquesta campanya, l’espai s’haurà pogut descobrir i d’aquesta manera es connectarà la part oriental del fòrum ja excavada amb la part central, a on es situa el temple.

Concretament, es vol excavar l’àmbit 2 a on es troba la zona del pòdium, i que a més a més inclou un mur tardoantic de la fase 3 (segles V-VII dC), en el qual es documenten fragments escultòrics utilitzats com a material constructiu. Pel que fa a l’àmbit 3, es pretén excavar en extensió una de les escales laterals del temple, i també veure la seva relació amb el petit estany recobert d’opus signinum davant del temple.

La primera fase d’excavacions aquest 2023 començarà, doncs, aquest mes d’abril amb la col·laboració amb l’empresa Arqueolegs.cat, amb finalització el 31 de maig. I la segona fase es farà els mesos d’agost, setembre i octubre. La campanya amb estudiants, aquest any, serà del 27 d’agost al 8 de setembre.