Les excavacions de les Colomines A han proporcionat un bon conjunt de metalls d’ús quotidià com claus de ferro i plaques de bronze. La majoria de peces són incomplertes, però algunes d’elles s’han trobat com a aixovar de la tomba del macaco, que es data en el segle V i VI dC, com una sivella i una contraplaca triangular.

Siverlla tardoromana de la tomba del macaco
Siverlla tardoromana de la tomba del macaco

L’altre conjunt de peces metàl·liques són les monedes, que van apareixen ocasionalment en les excavacions, i que ens aporten una documentació complementària de la circulació comercial del municipi.