Des de l’any 2013 s’estan realitzant intervencions programades preferentment a l’àrea de Les Colomines A combinant la prospecció geofísica amb sondeigs puntuals i excavacions en extensió a la zona del fòrum. La direcció de les excavacions les porta l’arqueòleg Jordi Guardia, que dóna així continuïtat a la seva investigació del urbanisme de Iulia Líbica des de les primeres intervencions a Les Colomines a l’any 1998. Tot aquest treball de camp de més d’una dècada donarà lloc en breu a la seva tesis doctoral, que s’està a punt de completar.

Equip d'estudiants de la UAB de la campanya de Setembre 2015
Equip d’estudiants de la UAB de la campanya de Setembre 2015

La major part dels sondeigs arqueològics d’aquests anys s’ha realitzat amb la col·laboració de l’empresa Arqueòlegs.cat. D’altra banda, des de l’any 2015 amb la participació dels estudiants de la UAB en les excavacions, s’ha incorporat a l’equip de direcció en Cèsar Carreras (UAB). Finalment, pel que fa a les prospeccions geofísiques, es combinen els treballs encarregats a empreses del sector amb treballs realitzats per la pròpia UAB-ICAC sota responsabilitat de Cèsar Carreras (UAB).