Un dels principals avenços  en teledetecció en els darrers anys és l’obtenció de dades espaials mitjançant dades LIDAR d’alta resolució per generar models digitals de terreny (MDTs). LiDAR  és l’acrònim de Light Detection and Ranging, que defineix un sistema basat en l’emissió i recepció de raigs làser per aerotransports. El resultat són gran densitat de punts amb coordenades i cotes, en les quals es pot discriminar els punts d’edificis, massa forestal i sòls. D’aquesta manera es pot obtenir una imatge del microrrelleu d’una regió que pot ser ocupada per una ciutat o un bosc.

Un MDT de la població de Llívia
Un MDT de la població de Llívia

Aquestes dades en brut en punts amb una resolució de 1-0,5 punts per metre es converteixen en superfície de terreny o MDTs a partir de la seva interpolació, generant un microrrelleu que pot visualitzar estructurar arqueològiques fossilitzades (p.e. muralles, vies, restes d’hàbitat).Des de l’ICGC (Institut Cartogràfic de Catalunya) es poden descarregar dades LIDAR en format de punts LAS a una resolució de 0,5 metres a l’espai VISSIR.

Un altre MDT de la població de Llívia des de l'Oest
Un altre MDT de la població de Llívia des de l’Oest

En el projecte de Iulia Líbica estem col·laborant amb el Josep Maria Puche (ICAC) per tal de generar MDTs que es proporcionin més informació susceptible d’enregistrar dades arqueològiques, tant en el nucli urbà de Llívia com a la zona del Castell i àrees properes.