Després d’una primera fase d’excavacions al fòrum de Llívia entre els mesos d’abril i maig del 2023, a on s’ha pogut rebaixar tota la zona alliberada dels serveis d’aigua, gas i electricitat, ara estem en un moment adequat per connectar totes les estratigrafies del fòrum. Un gran estrat de Nord a Sud que estava per sota els serveis alliberats permet relacionar els diversos àmbits i habitacions de la part superior, com es pot veure en la figura 1.

Figura. 1: Presència d’un estrat modern que connecta l’extrem Nord i Sud del fòrum i els 3 àmbits

Les nostres actuacions s’han centrat en els àmbits 2 i 3, per tal de connectar els murs del podi i delimitar les diverses habitacions. També s’ha descobert el que quedava del mur d’opus spicatum datat en la tercera fase del fòrum (segle V dC) i que ens ha proporcionat novament alguns restes escultòrics, sobretot d’extremitats, que haurem de relacionar amb tota la resta de marbres que ja disposem (veure figura 2).

Figura 2: Fragments de marbres trobats en el mur d’opus spicatum tardoantic, i mostren restes d’extremitats d’escultures

Alguns dels murs presenten novetats respecte a la seva orientació coneguda, i pel que fa als accessos a les habitacions (veure figura 3). Acabar d’entendre aquesta disposició d’accessos i interrelació de murs serà un dels objectius principals de la propera campanya d’estiu que s’iniciarà amb els estudiants de la UAB a partir del dia 28 d’agost fins al 8 de setembre sota la direcció d’Òscar Trullàs (Arqueolegs.cat) i Cèsar Carreras (UAB).

Figura 3: Un dels murs del podi, parcialment expoliat, però que connecta amb els murs orientals

També s’ha rebaixat l’espai que queda entre el podi i el nivell de la plaça descoberta, a on es trobarien les escales laterals d’accés del temple. Aquest és un altre dels interessos de l’actual campanya, per tal de conèixer com es fa l’accés a través de les escales tant a la pronaos del temple com al podi superior.

Figura 4: Restes encara per excavar dels àmbits 1 i 2

Finalment, l’àmbit 1 és el que menys s’ha intervingut en la primavera, però que caldrà intervenir a l’estiu per tal de veure com es relacionen les dues habitacions de la part septentrional, tant la que toca al mur oriental del temple com l’anomenada habitació 2, que ara ha agafat unes dimensions diferents, i per tant una funció més important de la que es preveia inicialment.

Esperem resoldre tots aquests dubtes, i més, a partir del mes d’agost i setembre.