Final de campanya

En els darrers mesos s’ha fet una feina fosca al fòrum, que ha estat el trasllat del cablejat elèctric i les tubàries de gas per la rasa feta en les campanyes de primavera i estiu de l’any anterior. Apart del cables, s’ha posat una capa de ciment, i de sorra per evitar filtracions. Aquest canvi, […]