Les excavacions de les Colomines A han proporcionat un gran nombre de crustae o plaques de marbre de diverses procedències. Al tractar-se d’un espai públic – un fòrum tal com s’interpreta – és natural que hi hagi un programa decoratiu marmori per embellir-lo. S’han documentat plaques marmòries i calcàries de petites dimensions i colors que procedeixen de diversos indrets de l’Imperi Romà.

Pavonazetto d'Afyon (Frigia)
Pavonazetto d’Afyon (Frigia)

El reconeixement visual de la majoria de marbres l’ha realitzat l’equip d’arqueometria de l’ICAC, ben coneixedor de totes aquestes varietats de pedreres romanes. Entre els materials més exòtics documentats a les Colomines A, tenim restes de crustae de marbre Africà (Teos), Pavonazzetto (Afyon, Frigia), Portasanta (Chios), Giallo antico (Chemtou) o granit d’Assuan (Egipte).

Procedència dels marbres occidentals
Procedència dels marbres occidentals

Pel que fa a les importacions de marbres occidentals, s’han documentat dos marbres blancs com és el Luni-Carrara i Saint Beat (Pirineus), i sobretot una gran varietat de marbres de colors de la banda Nord dels Pirineus (zona de la Ardiège) com el Campan Verd i Vermell o bé els marbres blancs i negres de l’Aubert i el Palombino. Gran part d’aquests marbres i pedreres han estat estudiats per Fabré i Sabrayrolles (2002).

Pedreres de la zona Campan
Pedreres de la zona Campan