Entre els anys 2014 i 2017 s’ha previst desenvolupar les directrius d’un nou Projecte d’investigació arqueològica al jaciment de les Colomines de Llívia (Cerdanya). Aquest nou Projecte té com a finalitat l’avaluació de l’estat de conservació i entitat de les restes de la ciutat romana que es troben al subsòl del nucli antic de la població, tenint en compte la propera reforma urbanística que vol efectuar l’Ajuntament de Llívia, i la seva voluntat de conèixer i respectar les restes arqueològiques. En aquesta línia, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració institucional amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), per l’estudi arqueològic del jaciment de Les Colomines i la seva posada en valor.

La coordinació científica dels treballs serà a càrrec dels Drs. Josep Guitart (ICAC-UAB), Cèsar Carreras (UAB) i Oriol Olesti (UAB). La primera intervenció corresponent a aquest Projecte va tenir lloc entre els mesos de juliol i octubre de 2013, i va consistir en una campanya de prospecció geofísica (mètode electromagnètic d’inducció), sondejos i consolidació a la zona A de Les Colomines. La direcció tècnica dels treballs anirà va anar a càrrec del Dr. Cèsar Carreras i Jordi Guàrdia.

Les Colomines (Llívia)
Les Colomines (Llívia)

Entre els anys 1997 i 2003 ja s’havien portar a terme diverses campanyes d’intervenció arqueològica a la zona A de Les Colomines, primer amb la intenció de delimitar les estructures i establir-ne la seva cronologia, i posteriorment excavant-se part de les restes. Els terrenys on s’ubica aquest jaciment són propietat de l’Ajuntament de Llívia i del bisbat de La Seu d’Urgell en la seva part més propera a l’església parroquial. Des de l’any 1997, una part d’aquests terrenys s’incloïa dins l’anomenada Unitat d´Actuació-3, que era la zona destinada a l’edificació de catorze vivendes. Amb motiu d’aquest Projecte constructiu, i tenint en compte la tradició de troballes d’època romana documentades a Llívia, s’efectuaren diverses prospeccions arqueològiques. A la seva finalització, amb resultats positius, denominarem zona A al sector del jaciment on el Projecte preveia la creació d’una zona verda, i per tant no estava afectada per la construcció d’habitatges, mentre la zona B, en canvi, ocupava l’espai destinat als principals edificis.