Malgrat les dificultats del transport terrestre fins arribar a Iulia Líbica, el jaciment documenta una bona mostra d’àmfores de diverses procedències, algunes de la pròpia Hispània Citerior i d’altres d’orígens llunyans. Les àmfores més comunes són de procedència local, tant les primeres àmfores ibèriques amb nanses d’orelletes a les produccions clàssiques tarraconenses del segle I aC a finals del I dC, Pascual 1 i Dressel 2-4. Ambdues àmfores contenien el vi, segurament de la zona central de la Laietània. S’ha trobat una Dressel 2-4 produïda a Vila Vella  – Sant Boi amb dues marques: QVA i C(.)ALE; que també apareixen en ceràmica comuna.

També estan ben representades les àmfores de salaons de la costa bètica, amb la forma Dressel 7-11, i les oleàries amb Dressel 20. Completen aquestes importacions, segurament del segle I dC, algunes àmfores Gauloise 4 de la Narbonense.

Altres importacions de vins més exòtics, inclouen la presència d’alguna àmfora Dressel 1 de la Campània d’època republicana, i àmfores ròdies del segle I dC. Hores d’ara no coneixem de la presència d’àmfores tardorantigues.