El mes de maig de 2016 vam ampliar la nostra àrea d’estudi completant una prospecció geofísica – resistivitat elèctrica – en el turó de Puig Castell. Amb motiu de les excavacions de l’antic castell medieval i modern del turó de Llívia, s’havien identificat materials medievals, i antics fins i tot romans d’època republicana i ibèrics. Per aquesta raó, vam dissenyar la prospecció de dos quadres de 30 x 30 en una esplanada que es troba a la vessant sud del turo davant del castell.

Esplanada prospectada davant del Castell
Esplanada prospectada davant del Castell

El dia 16 de maig vam fer una primera prospecció geofísica de resistivitat elèctrica amb un Geoscan RM-15D de la plana que es troba davant de l’entrada de l’actual castell d’època moderna. L’espai presenta un lleuger relleu, i  a més concentrava enderrocs del fossar de l’antiga fortalesa, la qual cosa ens generava alguna anomalia artificial.

Prospecció resistivitat amb el RM-15D
Prospecció resistivitat amb el RM-15D

Malgrat això, els resultats de la prospecció van mostrar un conjunt d’anomalies lineals que segurament representen murs, o construccions. Hores d’ara no sabem a quin període pertanyen aquestes possibles restes constructives. Serà a partir d’un futur sondeig que completarem la informació sobre l’arqueologia del turó de Puig Castell.

Resultats de la prospecció geofísica - resistivitat RM-15D
Resultats de la prospecció geofísica – resistivitat RM-15D