Des de l’any 2018, s’ha seguit les excavacions del Fòrum de Iulia Libica com a part d’un projecte Quadriannual, que incluia les excavacions estrictament de l’edifici del fòrum com altres restes romanes del municipi. Apart de les excavacions, també s’ha intentat acondicionar la zona per tal de què el públic general pugui gaudir de les restes arqueològiques i minimitzar els efectes a tots els veïns de la zona.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020
Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Gran part dels treballs han estat condicionats per la presència de serveis al mig del fòrum com són el gas, l’aigua i l’electricitat. S’espera que al final de les campanyes estiguin localitzats a l’exterior del fòrum i permetin unificar les excavacions i també la difusió del monument.

Com es pot veure, s’han posat graves als diferents espais del fòrum per evitar humitats, vegetació i afavorir la comprensió de les diverses funcions dels espais. En properes actuacions es faran visibles altres espais i serà més comprensible tot el conjunt.