En els darrers mesos s’ha fet una feina fosca al fòrum, que ha estat el trasllat del cablejat elèctric i les tubàries de gas per la rasa feta en les campanyes de primavera i estiu de l’any anterior. Apart del cables, s’ha posat una capa de ciment, i de sorra per evitar filtracions. Aquest canvi, es completarà en les properes setmanes amb la canalització de les aigües pluvials per l’antic canal d’Angustrina. Aquestes modificacions dels serveis dels veïns de les cases properes al fòrum, millorarà les seves infraestructures, que avui en dia estaven algunes al descobert, i facilitarà tota l’excavació de l’espai central de fòrum.

Fig. 1. Xarxa de cablejat que s’ha traslladat a l’extrem est del fòrum

Des de fa un parell d’anys, havien quedat dos testimonis longitudinals sense poder excavar, perquè tenien els cables de la xarxa elèctrica i les tubàries de gas. En aquesta campanya, tota aquesta part central s’està excavat de forma extensiva sense deixar testimonis. Això permet tenir una visió en conjunt de tot el jaciment, i una estratigrafia complerta que va des de l’època moderna, època tardoantiga, segle III dC i el moment fundacional d’August. Així doncs, l’evolució cronològica de l’espai del fòrum comença a tenir sentit.

Fig. 2: Estat del fòrum a final de la campanya del 2022

Des de l’àmbit 1 tenim una perfecte estratigrafia des de nivells moderns fins medievals i tardoantics, que ens han proporcionat algunes troballes excepcionals com una moneda del segle IV dC i un anell. Durant la campanya, s’han pogut documentar els nivells d’ús del pòdium (àmbit 2) amb la presència d’una preparació del terra amb morter i un rudus per sota, per sobre del nivell natural, que sembla terrassat. A la part baixa de l’àmbit 2, està el mur d’opus spicatum que ens ha brindat la possibilitat de recuperar de nou alguns fragments d’escultura de marbre de Carrara (veure article del 2021 sobre El fòrum de Llívia i la seva estatuària en el Madrider MItteilungen – https://publications.dainst.org/journals/mm/article/view/3657). Entre els nous fragments, hi ha d’altres fragments d’un cap femení (ja hi havia d’altres abans) i d’una cama fragmentada amb restes de grapes.

Fig. 3: Escultura de marbre d’una cama amb restes de grapes

Finalment, l’àmbit 3 ens proporciona alguns nivells de la fase 2 del segle III-IV dC, amb una amortització de l’escala lateral del temple, i rebliment de l’espai interior del fòrum. A l’espera de confirmar-ho en properes campanyes, el temple de Llívia sembla tenir unes escales laterals similars al temple de Venus Genetrix del fòrum de Juli Cèsar a Roma. Es tracta d’una característica força excepcional dins del temples romans de la Península Ibèrica.  

Fig. 4: Restes de l’escala lateral del temple

Com a conclusió, la campanya del 2022 permet tenir una visió de conjunt de tot el fòrum al treure els serveis a la part exterior, de manera que s’aniran exhaurint els estrat d’est a oest, i acondicionant l’espai amb graves de colors. Tant pels veïns com pels arqueòlegs, millorarem les condicions de l’espai de treball, i es faran més comprensibles les restes que s’estan excavant. Cada cop doncs queda menys per completar l’excavació del temple romà, i pensar en el condicionament de les restes per tal que ho puguin gaudir els veïns i els visitants forasters.