Des del dia 22 d’agost s’han iniciat les noves campanyes del fòrum de Iulia Libica, amb l’acondicionament de la xarxa d’aigua i la de recollida d’aigues pluvials per l’antic canal d’Angustrina. Les canalitzacions passaran per sota les restes arqueològiques, i evitaran les continues inundacions del jaciment, i d’altra banda es podrà treure l’antiga canalització.

Canal d’Angustrina abans de posar la nova tuberia

A partir del dilluns dia 29 d’agost s’incorporen els estudiants d’arqueologia de la UAB, que excavaran els tres quadres (Q1 a Q3) que es troben a la part oriental, entre el mur perimetral i el temple. Aquests tres quadres s’han excavat lentament, amb molta cura, ja que aporten algunes de les poques estratigrafies de les fases 2 i 3 (des de finals del segle II dC fins al VII dC).

Encara l’excavació resta condicionada pel trasllat del servei elèctric d’ENDESA, que ja està fet des de fa 4 mesos, però que està a l’espera de què la companyia el doni d’alta. Un cop s’hagi donat d’alta es podrà desmuntar el darrer testimoni a la part central del fòrum, i es podrà homogeneitzar tota l’excavació.