En els darrers mesos, s’ha fet una feina fosca al fòrum, que ha estat la instal·lació del cablejat elèctric i les tubàries de gas per la rasa feta en les campanyes de primavera i estiu del 2021. Apart del cables, s’ha posat una capa de ciment, i de sorra per evitar filtracions, una tasca sota la supervisió de l’Òscar Trullàs d’Arqueòlegs.cat . Aquest canvi al jaciment, es completarà en els propers mesos amb la canalització de les aigües pluvials per l’antic canal d’Angustrina. Aquestes modificacions dels serveis dels veïns de les cases properes al fòrum, millorarà les seves infraestructures, que avui en dia estaven algunes al descobert, i facilitarà tota l’excavació de l’espai central de fòrum.

Tubs de cables elèctrics
Tubs de cables elèctrics

Des de fa un parell d’anys, havien quedat dos testimonis longitudinals sense poder excavar, perquè tenien els cables de la xarxa elèctrica i els tubs de gas. Per la propera campanya, tota aquesta part s’excavarà de forma extensiva, de manera que s’aniran exhaurint els estrat d’est a oest, i condicionant l’espai amb graves.

Cablejat a la zona de l'exedra
Cablejat a la zona de l’exedra

Tant pels veïns com pels arqueòlegs, millorarem les condicions de l’espai de treball, i es faran més comprensibles les restes que s’estan excavant. Cada cop queda menys per completar l’excavació del temple romà, i pensar en el condicionament de les restes per tal que ho puguin gaudir els veïns i els visitants forasters.