Des del dia 10 de maig s’ha començat una nova campanya d’excavacions en el fòrum de Iulia Libica. Després d’un any de transició en què es volia traspassar els serveis d’aigua, llum i gas a l’exterior del fòrum o bé al subsol, aquest any permet unificar tota l’excavació interior del fòrum. Ara bé, malgrat que el trasllat dels serveis s’ha fet, encara resta que la companyia ENDESA doni d’alta la nova línia, malgrat que fa més d’un mes que està acabada i s’han fet els papers pertinents.

Excavacions al canal d'Angustrina
Excavacions al canal d’Angustrina

Resta encara completar la canalització de les aigües a través de l’antic canal d’Angustrina baixant cotes i posar els tubs, per tal que les aigües pluvials puguin dirigir-se directament a la xarxa de clavegueram. Per tant, una de les primeres intervencions d’aquests dies ha estat ampliar l’espai el pas dels tubs de 30 cm pel canal d’Angustrina, i baixar les cotes per tal que les aigües flueixin fins als col·lectors municipals. La intervenció en aquesta zona ha permès detectar alguna tomba medieval que no s’havia excavat en la campanya del 2019.

Mur septentrional - noves evidències
Mur septentrional – noves evidències

Dels dos testimonis que apareixien en el centre del fòrum, i que s’havien mantingut per la presència d’infraestructures de gas i llum, només s’ha pogut començar a desmuntar el més occidental, a on ja no funciona la xarxa de gas. Aquest testimoni que és més proper al temple del fòrum, tenia a la part septentrional una canalització moderna que s’ha pogut desmuntar. Per sota ja apareix el mur de tancament septentrional del fòrum, i una completa estratigrafia des d’època moderna fins a època romana, que ens permetrà ajustar totes les fases d’ocupació del fòrum.

Visió en conjunt del fòrum (23 de maig 2022)
Visió en conjunt del fòrum (23 de maig 2022)

Fins que ENDESA no doni d’alta la nova línia, no podrem començar a desmuntar el testimoni de la zona oriental, la qual cosa ens permetrà connectar totes les excavacions del fòrum des de l’Est a l’Oest.