El dia 3 de maig s’iniciarà una nova campanya d’excavacions a Llívia (Cerdanya), al fòrum i territori de la ciutat de Iulia Libica, en el marc del projecte quadriennal codirigit per Cèsar Carreras (UAB) i Jordi Guàrdia, en què participa Josep Guitart (UAB-ICAC).

El director del programa Iulia LibicaJosep Guitart, i el codirector de l’excavació, Cèsar Carreras, es van reunir a Llívia, el dia 13 d’Abril, amb l’alcalde, Elies Nova, per a informar-lo dels treballs que es duran a terme i les dates previstes.

La campanya del 2021 es dividirà en tres fases diferents:

  • del 3 al 30 de maig es farà excavacions al fòrum romà Iulia Libica;
  • del 5 al 16 de juliol, a la part alta del Puig del Castell, es faran diferents sondejos amb l’objectiu de constatar l’existència i l’assentament d’un poblat ibèric-ceretà o  estructures romano-republicanes a la zona;
  • a partir de la segona quinzena d’agost i durant el mes de setembre, es tornarà a excavar en el fòrum amb la participació dels estudiants del Grau d’Arqueologia de la UAB.

Aquesta campanya és la darrera dels quatre anys del Pla Quadriennal (2018-2021) i es preveu donar-li continuïtat amb la presentació, aquest any, d’un nou projecte i un conveni entre l’Ajuntament de Llívia, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ICAC.