DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ

Sessió 1: El cinema i els gèneres 

En aquesta sessió es pretén introduir als infants l’objectiu final de fer aquest taller, que és realitzar un petit vídeo denunciant algun problema social que s’hagi treballat al llarg del taller. Durant aquesta primera sessió es treballa el concepte de cinema mitjançant les idees prèvies dels alumnes i s’acaba fent una definició sobre què és el cinema (primer en gran grup i després per parelles). També s’introdueix la definició dels diferents gèneres cinematogràfics mitjançant un joc i el visionat d’un vídeo. La sessió acaba amb una petita reflexió individual sobre allò que han après i allò que s’emporten (amb el suport del dibuix d’una maleta). 

 

ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ 

Sessió 2: El cinema social i els problemes socials 

En aquesta sessió s’introdueix el concepte de cinema social. Què deu ser? Si ja sabem què és el cinema, la paraula social, què vol dir? Una vegada resoltes aquestes incògnites es passa un curt amb diferents fragments de pel·lícules on es tracten diversos problemes socials. En aquesta sessió s’hauran de detectar i aportar idees noves sobre els problemes socials rellevants, que es guardaran per a més endavant. Per acabar, es realitza un arbre dels desitjos en el qual els infants escriuen frases o paraules que expliquin què es podria haver fet per evitar els problemes que s’han tractat al llarg de la sessió. 

Sessió 3: Què són els murs? 

Fent memòria de la sessió anterior, ens plantegem què sabem dels murs i què separen. Quants murs hi ha? Què provoca l’existència dels murs en el món? A través d’un joc de rol, els alumnes experimenten que se sent en poder passar o no dins de cada mur. Seguidament es fan altres activitats per saber què saben sobre els murs: resoldre unes afirmacions, llegir i reflexionar sobre 14 murs proposats, situar-los en un mapa, etc. Finalment, hauran de pensar què s’emporten de la sessió i plasmar-ho sobre el dibuix d’un mur, on ho hauran d’escriure. 

Sessió 4: Totes les persones vivim igual? 

En aquesta sessió es treballen els refugiats mitjançant un vídeo de “Save the Children” que servirà per fer un debat i una reflexió posterior. Seguidament, hauran d’escriure un correu electrònic a la nena que apareix en el curt i es seguiran treballant les desigualtats socials a través de fotografies d’infants en diferents situacions. Arribats a aquest punt, havent treballat diferents problemes socials, es decideix quin tema s’escull per elaborar la pel·lícula. 

 

ACTIVITATS D’APLICACIÓ 

Sessió 5: Què cal saber per fer un curt? 

Aquesta sessió pretén mostrar les parts que té un curt, agafant exemples d’altres vídeos sobre problemes socials rellevants, elaborats prèviament. Es tracta d’elaborar el guió literari de forma conjunta així com l’storyboard amb dibuixos esquemàtics.

Sessió 6: Fem el nostre curt: 

En aquesta sessió s’enregistren les escenes seguint l’esquema de l’storyboard i s’escullen aquelles que formaran part del vídeo. Per acabar, es realitza un núvol de paraules per definir el taller i aquestes paraules, apareixeran al final del curt (a la part de crèdits). Una vegada editat i muntat, els infants podran gaudir del curt acabat! 

 

VÍDEO: TALLER DE CINEMA SOCIAL CROMA 

A continuació podeu veure el vídeo elaborat per la unitat de Didàctica de les Ciències socials de la UAB pel taller de cinema social del programa CROMA.