Jordi Castellví Mata

Càrrec: membre del grup.
Correu electrònic: jordi.castellvi.mata@uab.cat 
Jordi Castellví Mata a Google acadèmic
Jordi Castellví Mata a ResearchGate
Jordi Castellví Mata a Dialnet
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6487-5477
RESEARCHER ID: R-7770-2018