Jordi Nomen


Càrrec

Despatx

Telèfon

Correu electrònic

Professor associat

G5-105

93 581 26 52

Jordi.Nomen@uab.cat