FEM CINEMA SOCIAL A L’ESCOLA: CROMA 2.0

El projecte “fem cinema social a l’escola” pretén servir com a eina per a introduir l’alumnat en l’estudi de problemes socials rellevants. Les activitats que s’inclouren en aquesta proposta estan enfocades perquè el cinema social serveixi per conèixer i reflexionar sobre diverses injustícies o desigualtats socials. 

Un dels problemes socials que es treballen a través del cinema social, entre d’altres, serà els murs al món, com a construccions que separen, segreguen i exclouen. Es pretén que l’alumnat prengui consciència crítica dels problemes socials del món que l’envolta i que l’afecten d’alguna manera, i que se senti protagonista de la seva societat com a ciutadania amb drets i deures. Voldríem acabar amb l’elaboració d’un curt en format de cinema social per part dels infants, amb un treball previ d’informació i escriptura d’un guió per al curt. 

El projecte, amb totes les seves activitats, hauria d’ajudar a desenvolupar diferents competències, com la social i ciutadana, la comunicativa, la digital, la artística i la d’aprendre a aprendre. És important destacar que el fet de treballar sobre el cinema i els problemes socials ha de ser un motiu per mostrar una predisposició positiva per formar el prensament crític i creatiu de l’alumnat. 

A qui va adreçat

La proposta de taller sobre cinema social s’adreça a l’alumnat de cicle superior d’educació primària.

 

Objectius del projecte 

1. Introduir els nens i nenes en els conceptes fonamentals del cinema social.

2. Identificar aspectes essencials del cinema social que ens permeten treballar amb problemes socials rellevants.

3. Desenvolupar la competència social i ciutadana, i altres competències com l’artística o l’aprendre a aprendre.

4. Dedicar una especial atenció a la competència comunicativa, al debat i a l’argumentació.

5. Formar habilitats de pensament crític, a través de la interpretació de fonts audiovisuals sobre problemes socials.

6. Formar el pensament creatiu a partir de la creació de relats audiovisuals sobre una qüestió socialment viva.

 

Membres de l’equip 

 

Antoni Santisteban

 

Gustavo González 

 

Jordi Castellví

 

Laura Girbau

 

Mariona Massip 

Institucions que hi participen

El programa CROMA 2.0 es duu a terme gràcies al suport de: